PREZIDENT KLUBU ŤA POZÝVA

NA

 

Schôdzu klubu č.11

 

ŠK SLOVÁCI PLZEŇ

 

TERMÍN : SOBOTA ??. ?????? 2020

ZAČIATOK : 18.00 HOD

MIESTO : HOSPUDKA V BENDOVCE ,

BENDOVA 39 , PLZEŇ

 

JEDINÝ BOD PROGRAMU!!!

 

ZLOŽENIE A ZOSTAVENIE TÍMOV NA SEZÓNU 2020/2021

 

POZOR!!!!

AK CHCEŠ BYŤ NA SÚPISKÁCH, TAK TREBA ZAPLATIŤ ČLENSKÉ DO KLUBU V SUME 300 CZK NAJNESKôR V DEŇ JEJ KONANIA!!!!!

POSLAŤ NA ÚČET KLUBU 2301451269/2010 ALEBO ODOVZDAŤ POKLADNÍKOVI KLUBU!!!!!

 

ŠTARTOVNÉ NA SEZÓNU 2020/2021 NA HRÁČA

JE 500 CZK a NA DRUŽSTVO 1000 CZK!!!