Narodeninový turnaj Roško, Vlčák R., Majchrovič, Brychta

 

HRACÍ PLÁN NARODENINOVÉHO TURNAJA - OBOJSTRANNÝ PAVÚK DVOJITÉ K.O.

  

3. 4. 5.- 6. 7. - 8. 9.- 12. 13.-16. Pavúk Bez  prehry   Finále Víťaz
Vlčák R. Vlčák R. Vlčák R.
F
Imre Imre Imre Vlčák R. Vlčák R. Vlčák R.
F
Štefánek Štefá-nek Š
t
e
f
á
n
e
k
Imre
Linková
A
Majerský Szücs

Szücs

D

Majerský
Brychta Brychta Brychta
B
Štefánková Štefánek Štefánek Štefánek
Štefánková
Roško Roško Roško Frnka
C
Frnka
Blaško
G
Pribula Nagy
E
Klimovský Klimovský Klimovský Brychta Brychta
B
Blaško Blaško
G
Vlčák R.
Klimovský
Frnka
C
Buček Blaško Blaško
Buček
Pribula Pribula Pribula Pribula Pribula Nagy Nagy
E
Nagy
Szücs
D
Majchrovič Linková Linková.
A
Majchrovič

 

 

HRACÍ PLÁN NARODENINOVÉHO TURNAJA - ŽENY

 

Tabuľka vzájomných zápasov  
Ženy Štefánková Nagy Linková V/P Legy Miesto
Štefánková   2:1 0:2 1/1 2:3 2.
Nagy 1:2   1:2 0/2 2:4 3.
Linková 2:0 2:1   2/0 4:1 1.