Kto sme..?

Šípkari zo Slovenska  /a už i z Čiech či z Maďarska/

hrajúci v Plzni českú ligu od sezóny 2007/2008

 

Naše IČO: 07123191      Číslo nášho účtu: 2301451269/2010

 
 

 

Naše (ne)úspechy

Sezóna:   2007/2008   2008/2009   2009/2010   2010/2011   2011/2012   2012/2013   2013/2014   2014/2015   2015/2016   2016/2017   2017/2018   2018/2019   2019/2020  

 

           Dojmy Martina Štefáneka z 12. ročníka turnaja jednotlivcov

O najlepšieho Slováka Plzenského regiónu,

prezidenta klubu Slováci Plzeň, ktorý hrá s nami od prvej sezóny 2007/2008

 

           Po roku sa opäť podarilo zorganizovať turnaj, no keďže i tento ročník sa vy- skytlo pár chybičiek krásy a takto nechcem skončiť. Preto sa tešte, dáme si budúci rok ďaľší 13.ročník, no ten bude hraný noým turnajovým spôsobom, keďže sa Vám hrať na 4 víťazné legy zase nepáčilo, tak dáme skupiny  a potom najlepších 8 postú- pi do pavúka......

           

           V prvom rade sa chcem poďakovať všetkým zúčastneným hráčom i tým divákom, ktorí vy- držali byť na turnaji až do úplného záveru. Bohužiaľ, v závere turnaja sme sa dočkali výstupu ne- menovaného hráča, ktorý ma sklamal. Toto si mal vybaviť až po skončení turnaja a nie ešte pred vyhlasovaním výsledkov..... 

           Takže pár slov k organizácii. Určite odmietam 10 hodinový maratón 136 zápasov, ako tomu bolo pri 17-tich hráčoch na 9.ročníku , keď som sa rozhodol pre variantu hrať systémom každý s každým. Bohužiaľ bola to vtedy veľká chyba. Do druhej tretiny turnaja, konkrétne do 11. kola odo- hraných zápasov prebiehalo všetko v poriadku, no potom sa do organizácie turnaja začali miešať poniektorí hráči, /nebudem menovať, aby sa neurazili/, začali sa posielať zápasy mišmaš a nako- niec to dopadlo presne ako som nechcel. V závere turnaja vznikla situácia, že poniektorí hráči už mali odohrané všetky zápasy a napr. Ade Linkovej chýbali 3 zápasy či Miroslavovi Klimovskému do- konca 4 zápasy. Samozrejme, že v závere turnaja sa prejavovalo i to, či majú ešte hráči akú takú šancu na dobrý výsledok a u poniektorých úradovala už i miera alkoholu v krvi.....

           Pred minuloročným turnajom som počul reči, že 150czk štartovné je priveľa. Borci uvedomte si, že pri odohraní minimálne 10 zápasov v turnaji a tréningu pred ním a po ňom bez vhadzovania kreditov, máte vlastne ceny zadarmo, keďže by ste počas turnaja nahádzali do automatov minimál- ne 200 czk. A práve tieto moje slová sa potvrdili na skončenom 12.ročníku, keď ste volali po zmene a ja som dal systém turnaja FIRST TO 4, čo znamená na 4 víťazné legy a vrátili sme sa ku klasike, keď bolo štartovné 50czk a kredity ste si hradili sami a zase ste boli naštvaní, že sa hrá na 4 víťaz- né legy a vy platíte veľa za hry. Neskutočné už s Vami...

           Keďže sa Vám nepáči ani skupinová fáza s postupom najlepších 2 zo skupiny do boja o po- háre, ako tomu bolo na 8. ročník , 10. ročník či predposledný 11. ročník , ktorá je podľa môjho ná- zoru najprijateľnejšia, tak mám pre Vás pripravenú opäť zmenu......

           A tak budúci rok, ak príde viac ako 8 ľudí, dáme skupinovú fázu a najlepších 8 postúpi zo skupiny do pavúka a vrátime sa opäť ku klasike, keď bude štartovné 50czk a kredity si budete hra- diť samy.....

          Nasadzovanie hráčov, ako si prial Pavol Roško na 8. ročníku bude podľa už zaužívaného sys- tému a to podľa ich umiestnenia na posledných dvoch ročníkoch. Poradie hráča sa spočíta a hráč s najnižším číslom sa nasadí do turnaja ako 1/napr. Dušan Majer - 8. ročník 3.miesto, 9. ročník 3. miesto, takže 3+3=6/. Ak sa hráč niektorého z posledných dvoch ročníkov nezúčastnil, dostane za tento ročník umiestnenie 30/napr. Martin Nový - 8. ročník 2. miesto, 9. ročník nehral, takže 2+30= 32/. Pri rovnosti bodov je na vyššej priečke pri nasadzovaní, hráč lepšie umiestnený na poslednom ročníku/napr. Ján Pribula - 8. ročník 10. miesto, 9. ročník 5. miesto, takže 10+5=15, Štefan Blaško - 8. ročník 6. miesto, 9. ročník 9. miesto, takže 6+9=15, ale lepšie umiestnenie v poslednom roč- níku má Ján Pribula, takže bude vyššie nasadený ako Štefan Blaško/.

         Nakoniec gratulujem Tomášovi Valachovičovi k štvrtému titulu NAJLEPŠIEHO SLOVÁKA PLZEN- SKÉHO REGIÓNU, čím dotiahol v počte víťazstiev práve moju maličkosť. Ďakujem všetkým chlapcom i dievčatám za účasť a verím, že budúci rok sa opäť stretneme v takom hojnom počte pri ďalšom už 13. ročníku.......

 

Štepo