Celkové hodnotenie hráčov po 22. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Martin Štefánek 104 64 40 62% 35,5
Pavol Roško 70 43 27 61% 19,5
Štefan Blaško 69 30 39 43% 13,5
Ján Pribula 78 31 47 40% 20,5
Ivan Libjak 25 8 17 32% 6
Ada Linková 68 21 47 31% 14
Jaroslav Linek 76 19 57 25% 13
Stanislav Imre 41 10 31 24% 7
Matej Majerský 51 8 43 16% 7
CELKOVO 398 154 244 39%

 

 

Celkové hodnotenie hráčov po 21. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Pavol Roško 62 39 23 63% 18,25
Martin Štefánek 99 60 39 61% 34,25
Štefan Blaško 64 28 36 44% 12,25
Ján Pribula 72 27 45 38% 17,25
Ivan Libjak 25 8 17 32% 6
Ada Linková 65 20 45 31% 13
Jaroslav Linek 73 18 55 25% 12
Stanislav Imre 41 10 31 24% 7
Matej Majerský 51 8 43 16% 7
CELKOVO 379 144 235 38%

 

 

Celkové hodnotenie hráčov po 20. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Pavol Roško 56 34 22 61% 17,25
Martin Štefánek 93 56 37 60% 32,25
Štefan Blaško 60 26 34 43% 12,25
Ján Pribula 72 27 45 38% 17,25
Ada Linková 62 20 42 32% 13
Ivan Libjak 25 8 17 32% 6
Stanislav Imre 38 10 28 26% 7
Jaroslav Linek 70 17 53 24% 11
Matej Majerský 48 7 41 15% 6
CELKOVO 361 137 224 38%

 

 

Celkové hodnotenie hráčov po 19. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Pavol Roško 52 33 19 63% 16,25
Martin Štefánek 87 54 33 62% 30,25
Štefan Blaško 54 25 29 46% 11,25
Ján Pribula 72 27 45 38% 17,25
Ada Linková 57 19 38 33% 12
Ivan Libjak 25 8 17 32% 6
Stanislav Imre 38 10 28 26% 7
Jaroslav Linek 67 16 51 24% 10
Matej Majerský 48 7 41 15% 6
CELKOVO 343 131 212 38%

 

 

Celkové hodnotenie hráčov po 18. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Martin Štefánek 85 52 33 61% 29
Pavol Roško 45 27 18 60% 14
Štefan Blaško 48 20 28 42% 10
Ada Linková 52 18 34 35% 11
Ján Pribula 68 23 45 34% 15
Ivan Libjak 25 8 17 32% 6
Stanislav Imre 38 10 28 26% 7
Jaroslav Linek 64 15 49 23% 10
Matej Majerský 45 7 38 16% 6
CELKOVO 324 121 203 37%

 

 

Celkové hodnotenie hráčov po 17. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Martin Štefánek 85 52 33 61% 29
Pavol Roško 45 27 18 60% 14
Štefan Blaško 48 20 28 42% 10
Ján Pribula 63 23 40 37% 15
Ada Linková 47 17 30 36% 10
Ivan Libjak 25 8 17 32% 6
Stanislav Imre 34 10 24 29% 7
Jaroslav Linek 60 15 45 25% 10
Matej Majerský 39 7 32 18% 6
CELKOVO 306 120 186 39%

 

 

Celkové hodnotenie hráčov po 16. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Martin Štefánek 81 50 31 62% 28
Pavol Roško 39 24 15 62% 14
Štefan Blaško 43 16 27 37% 8
Ján Pribula 61 22 39 36% 14
Ada Linková 45 15 30 33% 8
Ivan Libjak 25 8 17 32% 6
Stanislav Imre 30 9 21 30% 6
Jaroslav Linek 58 14 44 24% 9
Matej Majerský 36 6 30 17% 5
CELKOVO 288 110 178 38%

 

 

Celkové hodnotenie hráčov po 15. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Martin Štefánek 77 46 31 60% 26
Pavol Roško 36 21 15 58% 12
Štefan Blaško 40 13 27 33% 6
Ján Pribula 58 19 39 33% 12
Ivan Libjak 25 8 17 32% 6
Stanislav Imre 27 8 19 30% 5
Ada Linková 41 11 30 27% 6
Jaroslav Linek 55 11 44 20% 7
Matej Majerský 33 5 28 15% 4
CELKOVO 270 94 176 35%

 

 

Celkové hodnotenie hráčov po 14. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Pavol Roško 29 18 11 62% 10
Martin Štefánek 69 41 28 59% 24
Štefan Blaško 37 13 24 35% 6
Ján Pribula 58 19 39 33% 12
Ivan Libjak 25 8 17 32% 6
Stanislav Imre 27 8 19 30% 5
Ada Linková 36 8 28 22% 5
Jaroslav Linek 50 10 40 20% 6
Matej Majerský 33 5 28 15% 4
CELKOVO 252 87 165 35%

 

 

Celkové hodnotenie hráčov po 13. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Martin Štefánek 62 36 26 58% 21
Pavol Roško 21 12 9 57% 8
Ján Pribula 55 19 36 35% 12
Štefan Blaško 33 11 22 33% 6
Ivan Libjak 25 8 17 32% 6
Stanislav Imre 27 8 19 30% 5
Ada Linková 33 8 25 24% 5
Jaroslav Linek 47 9 38 19% 5
Matej Majerský 33 5 28 15% 4
CELKOVO 234 79 155 34%

 

 

Celkové hodnotenie hráčov po 12. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Martin Štefánek 58 34 24 59% 20
Pavol Roško 21 12 9 57% 8
Ján Pribula 50 17 33 34% 10
Štefan Blaško 33 11 22 33% 6
Ivan Libjak 25 8 17 32% 6
Stanislav Imre 21 6 15 29% 4
Ada Linková 33 8 25 24% 5
Jaroslav Linek 43 8 35 19% 5
Matej Majerský 28 3 25 11% 3
CELKOVO 216 73 143 34%

 

 

Celkové hodnotenie hráčov po 11. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Pavol Roško 18 11 7 61% 7
Martin Štefánek 55 32 23 58% 18
Ján Pribula 47 17 30 36% 10
Štefan Blaško 30 10 20 33% 5
Ivan Libjak 25 8 17 32% 6
Ada Linková 30 7 23 23% 4
Stanislav Imre 18 4 14 22% 2
Jaroslav Linek 40 8 32 20% 5
Matej Majerský 25 3 22 12% 3
CELKOVO 198 66 132 33%

 

 

Celkové hodnotenie hráčov po 10. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Pavol Roško 12 7 5 58% 4
Martin Štefánek 52 29 23 56% 16
Ján Pribula 44 15 29 34% 9
Ivan Libjak 25 8 17 32% 6
Štefan Blaško 26 8 18 31% 4
Ada Linková 26 6 20 23% 4
Jaroslav Linek 37 7 30 19% 4
Stanislav Imre 15 2 13 13% 1
Matej Majerský 25 3 22 12% 3
CELKOVO 180 56 124 31%

 

 

Celkové hodnotenie hráčov po 9. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Martin Štefánek 44 24 20 55% 14
Pavol Roško 5 2 3 40% 1
Ján Pribula 38 14 24 37% 8
Ivan Libjak 25 8 17 32% 6
Štefan Blaško 26 8 18 31% 4
Ada Linková 22 5 17 23% 4
Jaroslav Linek 37 7 30 19% 4
Stanislav Imre 15 2 13 13% 1
Matej Majerský 22 2 20 9% 2
CELKOVO 162 48 114 30%

 

 

Celkové hodnotenie hráčov po 8. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Martin Štefánek 39 23 16 59% 13
Ján Pribula 35 13 22 37% 7
Ivan Libjak 25 8 17 32% 6
Štefan Blaško 22 7 15 32% 4
Ada Linková 18 5 13 28% 4
Jaroslav Linek 34 7 27 21% 4
Stanislav Imre 15 2 13 13% 1
Matej Majerský 20 2 18 10% 2
CELKOVO 144 45 99 31%  

 

 

Celkové hodnotenie hráčov po 7. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Martin Štefánek 39 23 16 59% 13
Ján Pribula 29 12 17 41% 6
Ivan Libjak 25 8 17 32% 6
Štefan Blaško 22 7 15 32% 4
Ada Linková 13 3 10 23% 2
Jaroslav Linek 31 7 24 23% 4
Stanislav Imre 9 2 7 22% 1
Matej Majerský 16 2 14 13% 2
CELKOVO 126 42 84 33%  

 

 

Celkové hodnotenie hráčov po 6. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Martin Štefánek 36 22 14 61% 12
Ján Pribula 26 12 14 46% 6
Ivan Libjak 22 8 14 36% 6
Stanislav Imre 6 2 4 33% 1
Štefan Blaško 18 6 12 33% 4
Jaroslav Linek 28 7 21 25% 4
Ada Linková 9 2 7 22% 2
Matej Majerský 13 2 11 15% 2
CELKOVO 108 41 67 38%  

 

 

Celkové hodnotenie hráčov po 5. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Martin Štefánek 30 21 9 70% 11
Ján Pribula 19 9 10 47% 4
Ivan Libjak 16 7 9 44% 5
Stanislav Imre 6 2 4 33% 1
Štefan Blaško 18 6 12 33% 4
Jaroslav Linek 21 6 15 29% 4
Ada Linková 9 2 7 22% 2
Matej Majerský 13 2 11 15% 2
CELKOVO 90 37 53 41%  

 

 

Celkové hodnotenie hráčov po 4. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Martin Štefánek 23 15 8 65% 8
Ján Pribula 15 7 8 47% 3
Štefan Blaško 18 6 12 33% 4
Ivan Libjak 13 4 9 31% 3
Ada Linková 9 2 7 22% 2
Jaroslav Linek 15 3 12 20% 3
Matej Majerský 10 1 9 10% 1
Stanislav Imre 3 0 3 0% 0
CELKOVO 72 26 46 36%  

 

 

Celkové hodnotenie hráčov po 3. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Martin Štefánek 16 11 5 69% 5
Ján Pribula 8 4 4 50% 1
Štefan Blaško 12 4 8 33% 2
Ivan Libjak 13 4 9 31% 3
Jaroslav Linek 12 3 9 25% 3
Ada Linková 6 1 5 17% 1
Matej Majerský 10 1 9 10% 1
Stanislav Imre 3 0 3 0% 0
CELKOVO 54 18 36 33%  

 

 

Celkové hodnotenie hráčov po 2. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Martin Štefánek 10 7 3 70% 2
Ján Pribula 8 4 4 50% 1
Štefan Blaško 7 3 4 43% 1
Jaroslav Linek 8 2 6 25% 2
Ada Linková 6 1 5 17% 1
Ivan Libjak 6 1 5 17% 1
Matej Majerský 6 1 5 17% 1
Stanislav Imre 3 0 3 0% 0
CELKOVO 36 11 25 31%  

 

 

Celkové hodnotenie hráčov po 1. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Ján Pribula 4 2 2 50% 1
Ada Linková 3 1 2 33% 1
Jaroslav Linek 3 1 2 33% 1
Štefan Blaško 3 1 2 33% 1
Martin Štefánek 4 1 3 25% 0
Ivan Libjak 3 0 3 0% 0
Stanislav Imre 3 0 3 0% 0
Matej Majerský 3 0 3 0% 0
CELKOVO 18 4 14 22%