Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň po 22. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Pavol Roško 126 70 56 56% 50,75
Ján Pribula 118 57 61 48% 35,75
Štefan Blaško 83 30 53 36% 18,75
Lukáš Pešek 93 33 60 35% 22,25
Ada Linková 83 28 55 34% 19,25
Jaroslav Linek 73 21 52 29% 9,25
CELKOVO 400 169 231 42%
 
 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" po 22. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Jozef Majchrovič 107 61 46 57% 36
Ondrej Buček 128 72 56 56% 42
Ladislav Majoroš 57 31 26 54% 18
Martin Štefánek 98 46 52 47% 34
Radoslav Vlčák 82 33 49 40% 22
Miroslav Suchý 28 11 17 39% 5
Ivan Libjak 59 17 42 29% 8
Lucie Štefánková 21 2 19 10% 2
CELKOVO 397 189 208 48%

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň v D lige - sever "o poradie" v Plzeňskom kraji po 22. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Pavol Roško 126 70 56 56% 50,75
Ján Pribula 118 57 61 48% 35,75
Štefan Blaško 83 30 53 36% 18,75
Lukáš Pešek 93 33 60 35% 22,25
Ada Linková 83 28 55 34% 19,25
Jaroslav Linek 73 21 52 29% 9,25
CELKOVO 400 169 231 42%
 
 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" v D lige - sever "o titul"         v Plzeňskom kraji po 22. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Jozef Majchrovič 107 61 46 57% 36
Ondrej Buček 128 72 56 56% 42
Ladislav Majoroš 57 31 26 54% 18
Martin Štefánek 98 46 52 47% 34
Radoslav Vlčák 82 33 49 40% 22
Miroslav Suchý 28 11 17 39% 5
Ivan Libjak 59 17 42 29% 8
Lucie Štefánková 21 2 19 10% 2
CELKOVO 397 189 208 48%
 

 

 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň po 21.kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Pavol Roško 120 66 54 55% 48,5
Ján Pribula 112 52 60 46% 32,5
Lukáš Pešek 90 32 58 36% 21,25
Štefan Blaško 77 26 51 34% 16,5
Ada Linková 79 27 52 34% 19
Jaroslav Linek 70 20 50 29% 9,25
CELKOVO 381 159 222 42%
 
 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" po 21. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Jozef Majchrovič 107 61 46 57% 36
Ondrej Buček 121 68 53 56% 40
Ladislav Majoroš 57 31 26 54% 18
Martin Štefánek 91 42 49 46% 32
Radoslav Vlčák 76 30 46 39% 20
Miroslav Suchý 28 11 17 39% 5
Ivan Libjak 53 16 37 30% 8
Lucie Štefánková 21 2 19 10% 2
CELKOVO 379 182 197 48%

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň v D lige - sever "o poradie" v Plzeňskom kraji po 22. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Pavol Roško 126 70 56 56% 50,75
Ján Pribula 118 57 61 48% 35,75
Štefan Blaško 83 30 53 36% 18,75
Lukáš Pešek 93 33 60 35% 22,25
Ada Linková 83 28 55 34% 19,25
Jaroslav Linek 73 21 52 29% 9,25
CELKOVO 400 169 231 42%
 
 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" v D lige - sever "o titul"         v Plzeňskom kraji po 22. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Jozef Majchrovič 107 61 46 57% 36
Ondrej Buček 128 72 56 56% 42
Ladislav Majoroš 57 31 26 54% 18
Martin Štefánek 98 46 52 47% 34
Radoslav Vlčák 82 33 49 40% 22
Miroslav Suchý 28 11 17 39% 5
Ivan Libjak 59 17 42 29% 8
Lucie Štefánková 21 2 19 10% 2
CELKOVO 397 189 208 48%
 

 

 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň po 20. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Pavol Roško 114 63 51 55% 46,5
Ján Pribula 106 50 56 47% 31,5
Lukáš Pešek 90 32 58 36% 21,25
Ada Linková 75 26 49 35% 18
Štefan Blaško 71 23 48 32% 14,5
Jaroslav Linek 68 19 49 28% 9,25
CELKOVO 363 152 211 42%
 
 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" po 20. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Jozef Majchrovič 99 58 41 59% 35
Ondrej Buček 114 66 48 58% 39
Ladislav Majoroš 57 31 26 54% 18
Martin Štefánek 85 40 45 47% 30
Radoslav Vlčák 73 30 43 41% 20
Miroslav Suchý 28 11 17 39% 5
Ivan Libjak 51 15 36 29% 8
Lucie Štefánková 19 2 17 11% 2
CELKOVO 361 178 183 49%

 

 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň po 19. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Pavol Roško 108 59 49 55% 42,5
Ján Pribula 103 48 55 47% 29,5
Ada Linková 70 25 45 36% 17
Lukáš Pešek 86 28 58 33% 19,25
Štefan Blaško 66 21 45 32% 14,5
Jaroslav Linek 65 19 46 29% 9,25
CELKOVO 345 142 203 41%
 
 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" po 19. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Ondrej Buček 108 65 43 60% 38
Jozef Majchrovič 99 58 41 59% 35
Ladislav Majoroš 57 31 26 54% 18
Martin Štefánek 79 38 41 48% 28
Radoslav Vlčák 73 30 43 41% 20
Miroslav Suchý 28 11 17 39% 5
Ivan Libjak 45 15 30 33% 8
Lucie Štefánková 13 2 11 15% 2
CELKOVO 343 175 168 51%

 

 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň po 18. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Pavol Roško 101 54 47 53% 39,25
Ján Pribula 99 46 53 46% 29,25
Ada Linková 64 22 42 34% 15
Štefan Blaško 64 20 44 31% 14,25
Lukáš Pešek 80 24 56 30% 17
Jaroslav Linek 60 16 44 27% 8,25
CELKOVO 326 132 194 40%
 
 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" po 18. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Ondrej Buček 101 60 41 59% 34
Jozef Majchrovič 92 53 39 58% 31
Ladislav Majoroš 57 31 26 54% 18
Martin Štefánek 73 36 37 49% 26
Radoslav Vlčák 67 29 38 43% 19
Miroslav Suchý 28 11 17 39% 5
Ivan Libjak 45 15 30 33% 8
Lucie Štefánková 13 2 11 15% 2
CELKOVO 325 164 161 50%

 

 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň po 17. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Pavol Roško 94 51 43 54% 37,25
Ján Pribula 93 45 48 48% 28,25
Ada Linková 58 20 38 34% 14
Lukáš Pešek 76 24 52 32% 17
Štefan Blaško 61 18 43 30% 12,25
Jaroslav Linek 60 16 44 27% 8,25
CELKOVO 308 126 182 41%
 
 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" po 17. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Jozef Majchrovič 86 51 35 59% 31
Ondrej Buček 93 53 40 57% 31
Ladislav Majoroš 52 28 24 54% 17
Martin Štefánek 71 36 35 51% 26
Radoslav Vlčák 61 27 34 44% 17
Miroslav Suchý 28 11 17 39% 5
Ivan Libjak 44 15 29 34% 8
Lucie Štefánková 13 2 11 15% 2
CELKOVO 307 156 151 51%

 

 

 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň po 16. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Pavol Roško 94 51 43 54% 37,25
Ján Pribula 86 40 46 47% 25,25
Lukáš Pešek 72 24 48 33% 17
Ada Linková 52 16 36 31% 12
Štefan Blaško 55 16 39 29% 11,25
Jaroslav Linek 55 15 40 27% 8,25
CELKOVO 290 119 171 41%
 
 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" po 16. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Jozef Majchrovič 86 51 35 59% 31
Ondrej Buček 88 52 36 59% 30
Ladislav Majoroš 46 27 19 59% 16
Martin Štefánek 65 34 31 52% 24
Radoslav Vlčák 55 26 29 47% 16
Miroslav Suchý 28 11 17 39% 5
Ivan Libjak 44 15 29 34% 8
Lucie Štefánková 12 2 10 17% 2
CELKOVO 289 151 138 52%

 

 

 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň po 15. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Pavol Roško 89 48 41 54% 36,25
Ján Pribula 79 38 41 48% 25,25
Lukáš Pešek 67 21 46 31% 15
Ada Linková 52 16 36 31% 12
Štefan Blaško 50 14 36 28% 9,25
Jaroslav Linek 51 14 37 27% 8,25
CELKOVO 272 113 159 42%
 
 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" po 15. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Ladislav Majoroš 40 25 15 63% 15
Ondrej Buček 83 50 33 60% 29
Jozef Majchrovič 81 49 32 60% 30
Martin Štefánek 63 33 30 52% 23
Radoslav Vlčák 52 25 27 48% 15
Miroslav Suchý 28 11 17 39% 5
Ivan Libjak 42 14 28 33% 8
Lucie Štefánková 11 2 9 18% 2
CELKOVO 271 145 126 54%

 

 

 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň po 14. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Pavol Roško 83 44 39 53% 35
Ján Pribula 72 34 38 47% 24
Lukáš Pešek 62 19 43 31% 13
Ada Linková 49 15 34 31% 11
Štefan Blaško 46 12 34 26% 8
Jaroslav Linek 46 11 35 24% 6
CELKOVO 253 103 150 41%
 
 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" po 14. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Ladislav Majoroš 35 23 12 66% 14
Ondrej Buček 77 47 30 61% 27
Jozef Majchrovič 81 49 32 60% 30
Radoslav Vlčák 46 24 22 52% 15
Martin Štefánek 56 27 29 48% 19
Miroslav Suchý 28 11 17 39% 5
Ivan Libjak 40 13 27 33% 8
Lucie Štefánková 11 2 9 18% 2
CELKOVO 253 137 116 54%

 

 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň po 13. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Pavol Roško 77 41 36 53% 32
Ján Pribula 67 32 35 48% 22
Lukáš Pešek 58 17 41 29% 12
Ada Linková 46 13 33 28% 9
Štefan Blaško 40 10 30 25% 8
Jaroslav Linek 42 10 32 24% 6
CELKOVO 235 95 140 40%
 
 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" po 13. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Ladislav Majoroš 35 23 12 66% 14
Jozef Majchrovič 75 45 30 60% 28
Ondrej Buček 70 40 30 57% 24
Radoslav Vlčák 39 20 19 51% 13
Martin Štefánek 54 27 27 50% 19
Miroslav Suchý 28 11 17 39% 5
Ivan Libjak 35 12 23 34% 7
Lucie Štefánková 10 2 8 20% 2
CELKOVO 235 127 108 54%

 

 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň po 12. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Pavol Roško 70 37 33 53% 29
Ján Pribula 61 29 32 48% 20
Ada Linková 40 12 28 30% 8
Lukáš Pešek 58 17 41 29% 12
Jaroslav Linek 39 10 29 26% 6
Štefan Blaško 36 9 27 25% 7
CELKOVO 217 88 129 41%
 
 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" po 12. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Ladislav Majoroš 29 19 10 66% 10
Ondrej Buček 64 37 27 58% 23
Jozef Majchrovič 68 39 29 57% 24
Radoslav Vlčák 37 20 17 54% 13
Martin Štefánek 50 27 23 54% 19
Miroslav Suchý 28 11 17 39% 5
Ivan Libjak 34 12 22 35% 7
Lucie Štefánková 10 2 8 20% 2
CELKOVO 217 117 100 54%

 

 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň po 11. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Pavol Roško 66 34 32 52% 27
Ján Pribula 55 25 30 45% 17
Lukáš Pešek 55 17 38 31% 12
Ada Linková 34 10 24 29% 6
Jaroslav Linek 34 9 25 26% 6
Štefan Blaško 32 7 25 22% 6
CELKOVO 198 79 119 40%
 
 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" po 11. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Ladislav Majoroš 24 15 9 63% 8
Ondrej Buček 57 32 25 56% 22
Radoslav Vlčák 34 19 15 56% 12
Jozef Majchrovič 62 33 29 53% 20
Martin Štefánek 47 25 22 53% 17
Miroslav Suchý 28 11 17 39% 5
Ivan Libjak 31 11 20 35% 6
Lucie Štefánková 9 2 7 22% 2
CELKOVO 199 104 95 52%

 

 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň po 10. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Pavol Roško 62 34 28 55% 27
Ján Pribula 48 24 24 50% 17
Ada Linková 34 10 24 29% 6
Lukáš Pešek 51 15 36 29% 10
Jaroslav Linek 29 8 21 28% 6
Štefan Blaško 26 7 19 27% 6
CELKOVO 180 77 103 43%
 
 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" po 10. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Ladislav Majoroš 19 11 8 58% 7
Ondrej Buček 54 31 23 57% 22
Radoslav Vlčák 32 18 14 56% 11
Jozef Majchrovič 57 30 27 53% 18
Martin Štefánek 41 21 20 51% 14
Ivan Libjak 29 10 19 34% 5
Miroslav Suchý 25 8 17 32% 4
Lucie Štefánková 9 2 7 22% 2
CELKOVO 181 93 88 51%

 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň po 9. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Pavol Roško 55 30 25 55% 24
Ján Pribula 42 21 21 50% 15
Ada Linková 32 10 22 31% 6
Lukáš Pešek 47 14 33 30% 9
Jaroslav Linek 25 7 18 28% 5
Štefan Blaško 23 6 17 26% 5
CELKOVO 162 69 93 43%
 
 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" po 9. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Ondrej Buček 50 29 21 58% 20
Radoslav Vlčák 28 16 12 57% 9
Ladislav Majoroš 17 9 8 53% 6
Jozef Majchrovič 51 25 26 49% 14
Martin Štefánek 35 16 19 46% 10
Ivan Libjak 28 9 19 32% 5
Miroslav Suchý 25 8 17 32% 4
Lucie Štefánková 8 2 6 25% 2
CELKOVO 163 79 84 48%

 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň po 8. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Pavol Roško 49 26 23 53% 20
Ján Pribula 36 19 17 53% 13
Jaroslav Linek 21 7 14 33% 5
Lukáš Pešek 42 13 29 31% 8
Ada Linková 32 10 22 31% 6
Štefan Blaško 20 6 14 30% 5
CELKOVO 144 62 82 43%
 
 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" po 8. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Ondrej Buček 44 26 18 59% 17
Radoslav Vlčák 22 13 9 59% 8
Ladislav Majoroš 17 9 8 53% 6
Jozef Majchrovič 44 21 23 48% 12
Martin Štefánek 33 16 17 48% 10
Ivan Libjak 24 9 15 38% 5
Miroslav Suchý 24 8 16 33% 4
Lucie Štefánková 8 2 6 25% 2
CELKOVO 145 72 73 50%

 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň po 7. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Ján Pribula 36 19 17 53% 13
Pavol Roško 43 23 20 53% 17
Ada Linková 26 9 17 35% 5
Jaroslav Linek 15 5 10 33% 3
Lukáš Pešek 36 11 25 31% 6
Štefan Blaško 20 6 14 30% 5
CELKOVO 126 54 72 43%
 
 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" po 7. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Radoslav Vlčák 17 11 6 65% 7
Ondrej Buček 38 20 18 53% 13
Martin Štefánek 32 16 16 50% 10
Ladislav Majoroš 12 6 6 50% 4
Jozef Majchrovič 38 15 23 39% 9
Ivan Libjak 22 8 14 36% 5
Miroslav Suchý 24 8 16 33% 4
Lucie Šašková 7 1 6 14% 1
CELKOVO 127 59 68 46%

 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň po 6. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Ján Pribula 31 18 13 58% 12
Pavol Roško 36 19 17 53% 14
Ada Linková 23 9 14 39% 5
Štefan Blaško 17 6 11 35% 5
Jaroslav Linek 11 3 8 27% 2
Lukáš Pešek 30 8 22 27% 5
CELKOVO 108 48 60 44%
 
 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" po 6. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Radoslav Vlčák 13 8 5 62% 4
Ladislav Majoroš 9 5 4 56% 3
Martin Štefánek 29 15 14 52% 9
Ondrej Buček 33 16 17 48% 11
Jozef Majchrovič 34 12 22 35% 8
Ivan Libjak 19 6 13 32% 5
Miroslav Suchý 20 5 15 25% 3
Lucie Šašková 5 0 5 0% 0
CELKOVO 109 47 62 43%

 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň po 5. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Ján Pribula 27 16 11 59% 12
Pavol Roško 29 13 16 45% 11
Ada Linková 18 7 11 39% 4
Štefan Blaško 11 3 8 27% 3
Jaroslav Linek 11 3 8 27% 2
Lukáš Pešek 26 5 21 19% 3
CELKOVO 90 38 52 42%
 
 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" po 5. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Radoslav Vlčák 8 7 1 88% 3
Ladislav Majoroš 5 4 1 80% 2
Martin Štefánek 27 15 12 56% 9
Ondrej Buček 28 14 14 50% 9
Jozef Majchrovič 29 11 18 38% 7
Ivan Libjak 17 6 11 35% 5
Miroslav Suchý 20 5 15 25% 3
Lucie Šašková 4 0 4 0% 0
CELKOVO 91 42 49 48%

 

 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň po 4. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Ján Pribula 22 14 8 64% 10
Pavol Roško 23 12 11 52% 10
Jaroslav Linek 7 3 4 43% 2
Ada Linková 18 7 11 39% 4
Štefan Blaško 8 3 5 38% 3
Lukáš Pešek 20 4 16 20% 2
CELKOVO 72 34 38 47%
 
 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" po 4. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Ladislav Majoroš 5 4 1 80% 2
Ondrej Buček 28 14 14 50% 9
Martin Štefánek 22 11 11 50% 7
Ivan Libjak 14 5 9 36% 4
Jozef Majchrovič 22 7 15 32% 5
Miroslav Suchý 15 3 12 20% 1
Lucie Šašková 4 0 4 0% 0
CELKOVO 73 30 43 41%

 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň po 3. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Ján Pribula 17 11 6 65% 7
Pavol Roško 17 10 7 59% 8
Jaroslav Linek 4 2 2 50% 1
Ada Linková 15 7 8 47% 4
Štefan Blaško 5 2 3 40% 2
Lukáš Pešek 16 4 12 25% 2
CELKOVO 54 27 27 50%
 
 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" po 3. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Martin Štefánek 19 11 8 58% 7
Ondrej Buček 21 10 11 48% 7
Ivan Libjak 9 3 6 33% 3
Jozef Majchrovič 16 4 12 25% 3
Miroslav Suchý 15 3 12 20% 1
Lucie Šašková 2 0 2 0% 0
Ladislav Majoroš 0 0 0 0% 0
CELKOVO 55 22 33 40%

 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň po 2. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Ján Pribula 10 6 4 60% 5
Pavol Roško 11 6 5 55% 5
Jaroslav Linek 4 2 2 50% 1
Štefan Blaško 5 2 3 40% 2
Ada Linková 8 3 5 38% 3
Lukáš Pešek 10 3 7 30% 2
CELKOVO 36 19 17 53%
 
 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" po 2. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Martin Štefánek 11 6 5 55% 4
Ondrej Buček 14 7 7 50% 5
Ivan Libjak 9 3 6 33% 3
Jozef Majchrovič 9 1 8 11% 1
Lucie Šašková 2 0 2 0% 0
Miroslav Suchý 7 0 7 0% 0
CELKOVO 36 13 23 36%

 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň po 1. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Jaroslav Linek 2 2 0 100% 1
Ján Pribula 5 4 1 80% 3
Pavol Roško 6 4 2 67% 3
Lukáš Pešek 5 2 3 40% 1
Ada Linková 3 1 2 33% 1
Štefan Blaško 3 1 2 33% 1
CELKOVO 18 11 7 61%
 
 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" po 1. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Martin Štefánek 7 3 4 43% 2
Ondrej Buček 7 3 4 43% 2
Ivan Libjak 4 1 3 25% 1
Jozef Majchrovič 3 0 3 0% 0
Lucie Šašková 1 0 1 0% 0
Miroslav Suchý 4 0 4 0% 0
CELKOVO 18 5 13 28%