Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "A" po 24. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Ondrej Buček 139 107 32 77% 64
Jozef Majchrovič 139 92 47 66% 55
Ján Pribula 122 76 46 62% 45
Martin Štefánek 37 23 14 62% 19
Martin Weiss 10 5 5 50% 3
Ondrej Kováč 9 4 5 44% 1
Ladislav Majoroš 30 13 17 43% 8
Radoslav Vlčák 80 32 48 40% 17
CELKOVO 396 243 153 61%
 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" po 24. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Štefan Blaško 128 66 62 52% 48
Ladislav Majoroš 40 19 21 48% 14
Ivan Monov 18 8 10 44% 5
Bohumil Prokop 88 34 54 39% 25
Ada Linková 95 34 61 36% 22
Lukáš Pešek 123 41 82 33% 30
Jaroslav Linek 74 20 54 27% 8
CELKOVO 397 164 233 41%

 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "C" po 24. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Martin Štefánek 32 13 19 41% 9
Matúš Nosáľ 103 36 67 35% 26
Stanislav Frnka 84 27 57 32% 15
Ivan Libjak 111 31 80 28% 19
Matej Majerský 37 10 27 27% 8
Lucie Štefánková 67 15 52 22% 9
Bohuslava Peroutková 32 6 26 19% 5
Marián Majerský 88 14 74 16% 11
Stanislav Imre 8 1 7 13% 1
CELKOVO 397 109 288 27%

 

 

 

 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "A" po 23. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Ondrej Buček 139 107 32 77% 64
Jozef Majchrovič 133 87 46 65% 52
Ján Pribula 120 74 46 62% 45
Martin Štefánek 32 18 14 56% 15
Ondrej Kováč 9 4 5 44% 1
Ladislav Majoroš 30 13 17 43% 8
Radoslav Vlčák 74 28 46 38% 15
Martin Weiss 5 1 4 20% 0
CELKOVO 378 229 149 61%
 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" po 23. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Štefan Blaško 122 63 59 52% 45
Ladislav Majoroš 40 19 21 48% 14
Ivan Monov 18 8 10 44% 5
Bohumil Prokop 88 34 54 39% 25
Ada Linková 89 32 57 36% 20
Lukáš Pešek 117 40 77 34% 29
Jaroslav Linek 68 18 50 26% 6
CELKOVO 379 156 223 41%

 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "C" po 23. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Martin Štefánek 32 13 19 41% 9
Matúš Nosáľ 98 35 63 36% 25
Stanislav Frnka 80 27 53 34% 15
Ivan Libjak 108 31 77 29% 19
Matej Majerský 32 9 23 28% 7
Lucie Štefánková 66 14 52 21% 8
Bohuslava Peroutková 32 6 26 19% 5
Marián Majerský 82 13 69 16% 10
Stanislav Imre 8 1 7 13% 1
CELKOVO 379 105 274 28%

 

 

 

 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "A" po 22. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Ondrej Buček 133 102 31 77% 61
Jozef Majchrovič 127 81 46 64% 48
Ján Pribula 116 70 46 60% 43
Martin Štefánek 27 15 12 56% 13
Ondrej Kováč 9 4 5 44% 1
Ladislav Majoroš 30 13 17 43% 8
Radoslav Vlčák 73 27 46 37% 15
Martin Weiss 3 1 2 33% 0
CELKOVO 360 216 144 60%
 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" po 22. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Štefan Blaško 114 57 57 50% 43
Ladislav Majoroš 34 17 17 50% 12
Ivan Monov 18 8 10 44% 5
Bohumil Prokop 81 30 51 37% 23
Ada Linková 89 32 57 36% 20
Lukáš Pešek 110 36 74 33% 27
Jaroslav Linek 68 18 50 26% 6
CELKOVO 361 146 215 40%

 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "C" po 22. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Martin Štefánek 32 13 19 41% 9
Matúš Nosáľ 91 34 57 37% 25
Stanislav Frnka 73 26 47 36% 15
Ivan Libjak 102 30 72 29% 18
Matej Majerský 32 9 23 28% 7
Lucie Štefánková 60 14 46 23% 8
Bohuslava Peroutková 32 6 26 19% 5
Marián Majerský 82 13 69 16% 10
Stanislav Imre 8 1 7 13% 1
CELKOVO 361 104 257 29%

 

 

 

 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "A" po 21. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Ondrej Buček 127 96 31 76% 57
Jozef Majchrovič 121 77 44 64% 46
Ján Pribula 110 66 44 60% 41
Martin Štefánek 25 13 12 52% 12
Ondrej Kováč 9 4 5 44% 1
Ladislav Majoroš 30 13 17 43% 8
Radoslav Vlčák 69 26 43 38% 15
Martin Weiss 3 1 2 33% 0
CELKOVO 342 205 137 60%
 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" po 21. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Štefan Blaško 114 57 57 50% 43
Ladislav Majoroš 34 17 17 50% 12
Ivan Monov 18 8 10 44% 5
Bohumil Prokop 81 30 51 37% 23
Ada Linková 89 32 57 36% 20
Lukáš Pešek 110 36 74 33% 27
Jaroslav Linek 68 18 50 26% 6
CELKOVO 361 146 215 40%

 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "C" po 21. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Martin Štefánek 32 13 19 41% 9
Matúš Nosáľ 85 31 54 36% 23
Stanislav Frnka 66 20 46 30% 12
Matej Majerský 32 9 23 28% 7
Ivan Libjak 95 24 71 25% 15
Lucie Štefánková 56 12 44 21% 7
Bohuslava Peroutková 32 6 26 19% 5
Marián Majerský 82 13 69 16% 10
Stanislav Imre 6 0 6 0% 0
CELKOVO 343 92 251 27%

 

 

 

 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "A" po 20. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Ondrej Buček 127 96 31 76% 57
Jozef Majchrovič 121 77 44 64% 46
Ján Pribula 110 66 44 60% 41
Martin Štefánek 25 13 12 52% 12
Ondrej Kováč 9 4 5 44% 1
Ladislav Majoroš 30 13 17 43% 8
Radoslav Vlčák 69 26 43 38% 15
Martin Weiss 3 1 2 33% 0
CELKOVO 342 205 137 60%
 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" po 20. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Ladislav Majoroš 28 16 12 57% 11
Štefan Blaško 107 54 53 50% 41
Ivan Monov 18 8 10 44% 5
Bohumil Prokop 81 30 51 37% 23
Ada Linková 89 32 57 36% 20
Lukáš Pešek 104 35 69 34% 26
Jaroslav Linek 61 15 46 25% 4
CELKOVO 343 140 203 41%

 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "C" po 20. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Martin Štefánek 32 13 19 41% 9
Matúš Nosáľ 79 31 48 39% 23
Stanislav Frnka 60 18 42 30% 10
Matej Majerský 32 9 23 28% 7
Ivan Libjak 89 22 67 25% 13
Lucie Štefánková 56 12 44 21% 7
Bohuslava Peroutková 32 6 26 19% 5
Marián Majerský 82 13 69 16% 10
CELKOVO 325 88 237 27%

 

 

 

 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "A" po 19. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Ondrej Buček 120 89 31 74% 53
Jozef Majchrovič 114 70 44 61% 42
Ján Pribula 105 63 42 60% 39
Martin Štefánek 24 12 12 50% 11
Ondrej Kováč 9 4 5 44% 1
Ladislav Majoroš 30 13 17 43% 8
Radoslav Vlčák 63 24 39 38% 14
Martin Weiss 3 1 2 33% 0
CELKOVO 324 191 133 59%
 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" po 19. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Ladislav Majoroš 24 14 10 58% 10
Štefan Blaško 104 51 53 49% 39
Ivan Monov 18 8 10 44% 5
Bohumil Prokop 75 25 50 33% 20
Ada Linková 82 26 56 32% 17
Lukáš Pešek 100 31 69 31% 22
Jaroslav Linek 59 14 45 24% 4
CELKOVO 325 125 200 38%

 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "C" po 19. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Martin Štefánek 32 13 19 41% 9
Matúš Nosáľ 73 29 44 40% 21
Matej Majerský 28 9 19 32% 7
Stanislav Frnka 56 17 39 30% 10
Ivan Libjak 85 21 64 25% 13
Lucie Štefánková 53 11 42 21% 6
Bohuslava Peroutková 32 6 26 19% 5
Marián Majerský 77 13 64 17% 10
CELKOVO 307 85 222 28%

 

 

 

 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "A" po 18. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Ondrej Buček 114 83 31 73% 49
Jozef Majchrovič 108 64 44 59% 38
Ján Pribula 101 60 41 59% 38
Ondrej Kováč 9 4 5 44% 1
Ladislav Majoroš 30 13 17 43% 8
Martin Štefánek 21 9 12 43% 9
Radoslav Vlčák 58 20 38 34% 11
Martin Weiss 3 1 2 33% 0
CELKOVO 306 175 131 57%
 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" po 18. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Ladislav Majoroš 18 11 7 61% 8
Štefan Blaško 98 48 50 49% 37
Ivan Monov 18 8 10 44% 5
Bohumil Prokop 75 25 50 33% 20
Ada Linková 76 22 54 29% 14
Lukáš Pešek 95 28 67 29% 20
Jaroslav Linek 56 12 44 21% 4
CELKOVO 307 115 192 37%

 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "C" po 18. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Martin Štefánek 32 13 19 41% 9
Matúš Nosáľ 67 27 40 40% 19
Stanislav Frnka 50 17 33 34% 10
Matej Majerský 28 9 19 32% 7
Ivan Libjak 79 21 58 27% 13
Lucie Štefánková 47 11 36 23% 6
Bohuslava Peroutková 32 6 26 19% 5
Marián Majerský 77 13 64 17% 10
CELKOVO 289 83 206 29%

 

 

 

 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "A" po 17. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Ondrej Buček 107 78 29 73% 46
Jozef Majchrovič 102 61 41 60% 37
Ján Pribula 95 57 38 60% 35
Ondrej Kováč 9 4 5 44% 1
Ladislav Majoroš 30 13 17 43% 8
Martin Štefánek 16 6 10 38% 6
Radoslav Vlčák 56 19 37 34% 10
Martin Weiss 3 1 2 33% 0
CELKOVO 288 163 125 57%
 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" po 17. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Ladislav Majoroš 12 7 5 58% 5
Štefan Blaško 92 44 48 48% 34
Ivan Monov 18 8 10 44% 5
Bohumil Prokop 75 25 50 33% 20
Lukáš Pešek 89 26 63 29% 19
Ada Linková 74 20 54 27% 12
Jaroslav Linek 52 11 41 21% 4
CELKOVO 289 105 184 36%

 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "C" po 17. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Martin Štefánek 32 13 19 41% 9
Matej Majerský 24 9 15 38% 7
Matúš Nosáľ 61 22 39 36% 16
Stanislav Frnka 45 14 31 31% 9
Ivan Libjak 76 19 57 25% 13
Lucie Štefánková 47 11 36 23% 6
Bohuslava Peroutková 32 6 26 19% 5
Marián Majerský 71 11 60 15% 10
CELKOVO 271 77 194 28%

 

 

 

 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "A" po 16. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Ondrej Buček 100 71 29 71% 42
Jozef Majchrovič 96 58 38 60% 35
Ján Pribula 89 53 36 60% 34
Ondrej Kováč 9 4 5 44% 1
Ladislav Majoroš 30 13 17 43% 8
Martin Weiss 3 1 2 33% 0
Radoslav Vlčák 54 18 36 33% 10
Martin Štefánek 11 3 8 27% 3
CELKOVO 270 151 119 56%
 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" po 16. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Ladislav Majoroš 12 7 5 58% 5
Štefan Blaško 92 44 48 48% 34
Ivan Monov 18 8 10 44% 5
Bohumil Prokop 75 25 50 33% 20
Lukáš Pešek 89 26 63 29% 19
Ada Linková 74 20 54 27% 12
Jaroslav Linek 52 11 41 21% 4
CELKOVO 289 105 184 36%

 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "C" po 16. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Martin Štefánek 32 13 19 41% 9
Matej Majerský 24 9 15 38% 7
Matúš Nosáľ 55 20 35 36% 14
Ivan Libjak 76 19 57 25% 13
Stanislav Frnka 38 9 29 24% 6
Bohuslava Peroutková 32 6 26 19% 5
Lucie Štefánková 40 7 33 18% 4
Marián Majerský 65 9 56 14% 8
CELKOVO 253 67 186 26%

 

 

 

 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "A" po 15. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Ondrej Buček 100 71 29 71% 42
Jozef Majchrovič 96 58 38 60% 35
Ján Pribula 89 53 36 60% 34
Ondrej Kováč 9 4 5 44% 1
Ladislav Majoroš 30 13 17 43% 8
Radoslav Vlčák 54 18 36 33% 10
Martin Weiss 3 1 2 33% 0
Martin Štefánek 11 3 8 27% 3
CELKOVO 270 151 119 56%
 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" po 15. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Ladislav Majoroš 6 5 1 83% 3
Štefan Blaško 87 41 46 47% 31
Ivan Monov 18 8 10 44% 5
Bohumil Prokop 75 25 50 33% 20
Ada Linková 68 20 48 29% 12
Lukáš Pešek 85 25 60 29% 18
Jaroslav Linek 49 11 38 22% 4
CELKOVO 271 99 172 37%

 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "C" po 15. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Martin Štefánek 32 13 19 41% 9
Matej Majerský 24 9 15 38% 7
Matúš Nosáľ 55 20 35 36% 14
Stanislav Frnka 32 9 23 28% 6
Ivan Libjak 70 19 51 27% 13
Lucie Štefánková 40 7 33 18% 4
Bohuslava Peroutková 26 4 22 15% 3
Marián Majerský 59 8 51 14% 7
CELKOVO 235 64 171 27%

 

 

 

 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "A" po 14. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Ondrej Buček 94 67 27 71% 39
Jozef Majchrovič 90 56 34 62% 34
Ján Pribula 84 52 32 62% 34
Ondrej Kováč 9 4 5 44% 1
Ladislav Majoroš 30 13 17 43% 8
Martin Weiss 3 1 2 33% 0
Radoslav Vlčák 52 16 36 31% 9
Martin Štefánek 6 1 5 17% 1
CELKOVO 252 143 109 57%
 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" po 14. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Ivan Monov 18 8 10 44% 5
Štefan Blaško 81 35 46 43% 27
Bohumil Prokop 75 25 50 33% 20
Lukáš Pešek 81 22 59 27% 15
Ada Linková 63 17 46 27% 11
Jaroslav Linek 46 8 38 17% 3
Ladislav Majoroš 0 0 0 0% 0
CELKOVO 253 85 168 34%

 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "C" po 14. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Martin Štefánek 32 13 19 41% 9
Matej Majerský 24 9 15 38% 7
Matúš Nosáľ 55 20 35 36% 14
Ivan Libjak 64 17 47 27% 11
Stanislav Frnka 26 7 19 27% 4
Bohuslava Peroutková 20 4 16 20% 3
Lucie Štefánková 40 7 33 18% 4
Marián Majerský 53 8 45 15% 7
CELKOVO 217 60 157 28%
 
 
 
 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň v D lige - sever "o poradie" v Plzeňskom kraji po 22. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Pavol Roško 126 70 56 56% 50,75
Ján Pribula 118 57 61 48% 35,75
Štefan Blaško 83 30 53 36% 18,75
Lukáš Pešek 93 33 60 35% 22,25
Ada Linková 83 28 55 34% 19,25
Jaroslav Linek 73 21 52 29% 9,25
CELKOVO 400 169 231 42%
 
 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" v D lige - sever "o titul"         v Plzeňskom kraji po 22. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Jozef Majchrovič 107 61 46 57% 36
Ondrej Buček 128 72 56 56% 42
Ladislav Majoroš 57 31 26 54% 18
Martin Štefánek 98 46 52 47% 34
Radoslav Vlčák 82 33 49 40% 22
Miroslav Suchý 28 11 17 39% 5
Ivan Libjak 59 17 42 29% 8
Lucie Štefánková 21 2 19 10% 2
CELKOVO 397 189 208 48%

 

Hodnotenie hráčov po predchádzajúcich kolách nájdete "tu"

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "A" v D lige - sever v Plzeňskom kraji po 14. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Ondrej Buček 94 67 27 71% 39
Jozef Majchrovič 90 56 34 62% 34
Ján Pribula 84 52 32 62% 34
Ondrej Kováč 9 4 5 44% 1
Ladislav Majoroš 30 13 17 43% 8
Martin Weiss 3 1 2 33% 0
Radoslav Vlčák 52 16 36 31% 9
Martin Štefánek 6 1 5 17% 1
CELKOVO 252 143 109 57%
 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" v D lige - sever v Plzeňskom kraji po 14. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Ivan Monov 18 8 10 44% 5
Štefan Blaško 81 35 46 43% 27
Bohumil Prokop 75 25 50 33% 20
Lukáš Pešek 81 22 59 27% 15
Ada Linková 63 17 46 27% 11
Jaroslav Linek 46 8 38 17% 3
CELKOVO 253 85 168 34%

 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "C" v D lige - stred v Plzeňskom kraji po 14. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Martin Štefánek 32 13 19 41% 9
Matej Majerský 24 9 15 38% 7
Matúš Nosáľ 55 20 35 36% 14
Ivan Libjak 64 17 47 27% 11
Stanislav Frnka 26 7 19 27% 4
Bohuslava Peroutková 20 4 16 20% 3
Lucie Štefánková 40 7 33 18% 4
Marián Majerský 53 8 45 15% 7
CELKOVO 217 60 157 28%
 
 

Hodnotenie hráčov po predchádzajúcich kolách nájdete "tu"

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň v D lige - sever "o poradie" v Plzeňskom kraji po 22. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Pavol Roško 126 70 56 56% 50,75
Ján Pribula 118 57 61 48% 35,75
Štefan Blaško 83 30 53 36% 18,75
Lukáš Pešek 93 33 60 35% 22,25
Ada Linková 83 28 55 34% 19,25
Jaroslav Linek 73 21 52 29% 9,25
CELKOVO 400 169 231 42%
 
 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" v D lige - sever "o titul"         v Plzeňskom kraji po 22. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Jozef Majchrovič 107 61 46 57% 36
Ondrej Buček 128 72 56 56% 42
Ladislav Majoroš 57 31 26 54% 18
Martin Štefánek 98 46 52 47% 34
Radoslav Vlčák 82 33 49 40% 22
Miroslav Suchý 28 11 17 39% 5
Ivan Libjak 59 17 42 29% 8
Lucie Štefánková 21 2 19 10% 2
CELKOVO 397 189 208 48%

 

Hodnotenie hráčov po predchádzajúcich kolách nájdete "tu"

 

 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "A" po 13. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Ondrej Buček 88 63 25 72% 35
Jozef Majchrovič 84 54 30 64% 32
Ján Pribula 78 50 28 64% 32
Ondrej Kováč 9 4 5 44% 1
Ladislav Majoroš 30 13 17 43% 8
Martin Weiss 3 1 2 33% 0
Radoslav Vlčák 49 16 33 33% 9
Martin Štefánek 3 1 2 33% 1
CELKOVO 234 135 99 58%
 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" po 13. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Ivan Monov 18 8 10 44% 5
Štefan Blaško 74 32 42 43% 25
Bohumil Prokop 75 25 50 33% 20
Lukáš Pešek 75 21 54 28% 14
Ada Linková 56 13 43 23% 8
Jaroslav Linek 40 8 32 20% 3
CELKOVO 235 79 156 34%

 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "C" po 13. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Martin Štefánek 32 13 19 41% 9
Matej Majerský 24 9 15 38% 7
Matúš Nosáľ 50 18 32 36% 12
Stanislav Frnka 20 6 14 30% 4
Ivan Libjak 57 14 43 25% 9
Bohuslava Peroutková 20 4 16 20% 3
Marián Majerský 51 8 43 16% 7
Lucie Štefánková 34 5 29 15% 2
CELKOVO 199 54 145 27%
 
 
 

 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "A" po 12. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Ondrej Buček 81 58 23 72% 33
Ján Pribula 72 47 25 65% 30
Jozef Majchrovič 77 49 28 64% 30
Ondrej Kováč 9 4 5 44% 1
Ladislav Majoroš 27 12 15 44% 8
Radoslav Vlčák 46 16 30 35% 9
Martin Weiss 3 1 2 33% 0
Martin Štefánek 3 1 2 33% 1
CELKOVO 216 127 89 59%
 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" po 12. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Ivan Monov 18 8 10 44% 5
Štefan Blaško 66 27 39 41% 21
Bohumil Prokop 68 21 47 31% 17
Lukáš Pešek 69 20 49 29% 13
Ada Linková 47 10 37 21% 7
Jaroslav Linek 38 8 30 21% 3
CELKOVO 216 70 146 32%

 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "C" po 12. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Stanislav Frnka 14 6 8 43% 4
Martin Štefánek 32 13 19 41% 9
Matej Majerský 24 9 15 38% 7
Matúš Nosáľ 50 18 32 36% 12
Ivan Libjak 51 14 37 27% 9
Bohuslava Peroutková 20 4 16 20% 3
Marián Majerský 45 7 38 16% 6
Lucie Štefánková 28 4 24 14% 1
CELKOVO 181 52 129 29%

 

 

 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "A" po 11. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Ondrej Buček 74 51 23 69% 29
Jozef Majchrovič 71 47 24 66% 29
Ján Pribula 65 40 25 62% 26
Ladislav Majoroš 27 12 15 44% 8
Ondrej Kováč 9 4 5 44% 1
Radoslav Vlčák 43 14 29 33% 8
Martin Weiss 3 1 2 33% 0
Martin Štefánek 0 0 0 0% 0
CELKOVO 198 114 84 58%
 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" po 11. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Ivan Monov 18 8 10 44% 5
Štefan Blaško 59 24 35 41% 19
Bohumil Prokop 62 19 43 31% 15
Lukáš Pešek 63 19 44 30% 12
Ada Linková 47 10 37 21% 7
Jaroslav Linek 31 6 25 19% 2
CELKOVO 198 64 134 32%

 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "C" po 11. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Martin Štefánek 32 13 19 41% 9
Matej Majerský 24 9 15 38% 7
Matúš Nosáľ 48 18 30 38% 12
Stanislav Frnka 8 3 5 38% 1
Ivan Libjak 45 13 32 29% 8
Bohuslava Peroutková 20 4 16 20% 3
Lucie Štefánková 24 4 20 17% 1
Marián Majerský 39 6 33 15% 5
CELKOVO 163 47 116 29%
 

 

 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "A" po 10. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Ondrej Buček 67 44 23 66% 25
Jozef Majchrovič 65 43 22 66% 26
Ján Pribula 58 34 24 59% 23
Ladislav Majoroš 24 12 12 50% 8
Ondrej Kováč 9 4 5 44% 1
Radoslav Vlčák 40 13 27 33% 8
Martin Weiss 3 1 2 33% 0
Martin Štefánek 0 0 0 0% 0
CELKOVO 180 102 78 57%
 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" po 10. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Štefan Blaško 53 24 29 45% 19
Ivan Monov 18 8 10 44% 5
Bohumil Prokop 56 18 38 32% 14
Lukáš Pešek 57 18 39 32% 11
Ada Linková 43 9 34 21% 6
Jaroslav Linek 29 6 23 21% 2
CELKOVO 180 61 119 34%

 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "C" po 10. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Martin Štefánek 32 13 19 41% 9
Matej Majerský 24 9 15 38% 7
Matúš Nosáľ 48 18 30 38% 12
Stanislav Frnka 8 3 5 38% 1
Ivan Libjak 45 13 32 29% 8
Bohuslava Peroutková 20 4 16 20% 3
Lucie Štefánková 24 4 20 17% 1
Marián Majerský 39 6 33 15% 5
CELKOVO 163 47 116 29%
 

 

 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "A" po 9. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Ondrej Buček 59 41 18 69% 25
Jozef Majchrovič 58 40 18 69% 24
Ján Pribula 51 31 20 61% 22
Ladislav Majoroš 24 12 12 50% 8
Ondrej Kováč 9 4 5 44% 1
Radoslav Vlčák 34 12 22 35% 7
Martin Weiss 3 1 2 33% 0
CELKOVO 162 97 65 60%
 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" po 9. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Štefan Blaško 49 23 26 47% 18
Ivan Monov 18 8 10 44% 5
Bohumil Prokop 50 16 34 32% 12
Lukáš Pešek 52 16 36 31% 9
Ada Linková 37 9 28 24% 6
Jaroslav Linek 26 6 20 23% 2
CELKOVO 162 56 106 35%

 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "C" po 9. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Martin Štefánek 32 13 19 41% 9
Matej Majerský 17 6 11 35% 5
Matúš Nosáľ 42 14 28 33% 8
Ivan Libjak 45 13 32 29% 8
Bohuslava Peroutková 20 4 16 20% 3
Lucie Štefánková 17 3 14 18% 1
Marián Majerský 39 6 33 15% 5
Stanislav Frnka 0 0 0 0% 0
CELKOVO 145 40 105 28%
 

 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "A" po 8. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Ondrej Buček 51 35 16 69% 22
Jozef Majchrovič 51 35 16 69% 21
Ján Pribula 45 28 17 62% 19
Ladislav Majoroš 24 12 12 50% 8
Ondrej Kováč 9 4 5 44% 1
Radoslav Vlčák 27 11 16 41% 7
Martin Weiss 3 1 2 33% 0
CELKOVO 144 87 57 60%
 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" po 8. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Štefan Blaško 46 22 24 48% 17
Ivan Monov 18 8 10 44% 5
Lukáš Pešek 45 14 31 31% 8
Ada Linková 31 9 22 29% 6
Bohumil Prokop 43 12 31 28% 9
Jaroslav Linek 23 5 18 22% 1
CELKOVO 144 50 94 35%

 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "C" po 8. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Martin Štefánek 25 10 15 40% 7
Matej Majerský 17 6 11 35% 5
Matúš Nosáľ 42 14 28 33% 8
Ivan Libjak 38 10 28 26% 6
Bohuslava Peroutková 14 3 11 21% 2
Lucie Štefánková 15 3 12 20% 1
Marián Majerský 35 6 29 17% 5
CELKOVO 127 35 92 28%
 

 

 

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "A" po 7. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Ondrej Buček 45 31 14 69% 19
Jozef Majchrovič 44 28 16 64% 17
Ján Pribula 39 22 17 56% 16
Ladislav Majoroš 20 9 11 45% 5
Ondrej Kováč 9 4 5 44% 1
Radoslav Vlčák 24 9 15 38% 6
Martin Weiss 3 1 2 33% 0
CELKOVO 126 71 55 56%
 
 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" po 7. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Štefan Blaško 41 19 22 46% 14
Ivan Monov 18 8 10 44% 5
Lukáš Pešek 40 13 27 33% 7
Ada Linková 25 8 17 32% 5
Bohumil Prokop 37 10 27 27% 7
Jaroslav Linek 21 5 16 24% 1
CELKOVO 126 43 83 34%

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "C" po 7. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Martin Štefánek 20 9 11 45% 6
Matej Majerský 14 6 8 43% 5
Matúš Nosáľ 36 13 23 36% 7
Ivan Libjak 33 9 24 27% 5
Bohuslava Peroutková 14 3 11 21% 2
Lucie Štefánková 15 3 12 20% 1
Marián Majerský 30 4 26 13% 3
CELKOVO 109 30 79 28%
 
 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň v D lige - sever "o poradie" v Plzeňskom kraji po 22. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Pavol Roško 126 70 56 56% 50,75
Ján Pribula 118 57 61 48% 35,75
Štefan Blaško 83 30 53 36% 18,75
Lukáš Pešek 93 33 60 35% 22,25
Ada Linková 83 28 55 34% 19,25
Jaroslav Linek 73 21 52 29% 9,25
CELKOVO 400 169 231 42%
 
 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" v D lige - sever "o titul"         v Plzeňskom kraji po 22. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Jozef Majchrovič 107 61 46 57% 36
Ondrej Buček 128 72 56 56% 42
Ladislav Majoroš 57 31 26 54% 18
Martin Štefánek 98 46 52 47% 34
Radoslav Vlčák 82 33 49 40% 22
Miroslav Suchý 28 11 17 39% 5
Ivan Libjak 59 17 42 29% 8
Lucie Štefánková 21 2 19 10% 2
CELKOVO 397 189 208 48%

 

Hodnotenie hráčov po predchádzajúcich kolách nájdete "tu"

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "A" v D lige - sever v Plzeňskom kraji po 4. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Ondrej Buček 26 19 7 73% 10
Jozef Majchrovič 25 16 9 64% 8
Ján Pribula 21 11 10 52% 9
Ladislav Majoroš 8 4 4 50% 2
Ondrej Kováč 9 4 5 44% 1
Radoslav Vlčák 17 7 10 41% 5
Martin Weiss 0 0 0 0% 0
CELKOVO 72 40 32 56%
 
 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" v D lige - sever v Plzeňskom kraji po 4. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Lukáš Pešek 22 9 13 41% 7
Ivan Monov 12 4 8 33% 1
Štefan Blaško 22 7 15 32% 6
Ada Linková 16 5 11 31% 3
Jaroslav Linek 12 3 9 25% 1
Bohumil Prokop 20 5 15 25% 3
CELKOVO 72 23 49 32%

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "C" v D lige - stred v Plzeňskom kraji po 3. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Matúš Nosáľ 16 8 8 50% 5
Matej Majerský 14 6 8 43% 5
Martin Štefánek 7 3 4 43% 2
Ivan Libjak 16 6 10 38% 3
Bohuslava Peroutková 6 2 4 33% 2
Lucie Štefánková 7 2 5 29% 1
Marián Majerský 20 4 16 20% 3
CELKOVO 55 21 34 38%
 
 

Hodnotenie hráčov po predchádzajúcich kolách nájdete "tu"

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň v D lige - sever "o poradie" v Plzeňskom kraji po 22. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Pavol Roško 126 70 56 56% 50,75
Ján Pribula 118 57 61 48% 35,75
Štefan Blaško 83 30 53 36% 18,75
Lukáš Pešek 93 33 60 35% 22,25
Ada Linková 83 28 55 34% 19,25
Jaroslav Linek 73 21 52 29% 9,25
CELKOVO 400 169 231 42%
 
 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" v D lige - sever "o titul"         v Plzeňskom kraji po 22. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Jozef Majchrovič 107 61 46 57% 36
Ondrej Buček 128 72 56 56% 42
Ladislav Majoroš 57 31 26 54% 18
Martin Štefánek 98 46 52 47% 34
Radoslav Vlčák 82 33 49 40% 22
Miroslav Suchý 28 11 17 39% 5
Ivan Libjak 59 17 42 29% 8
Lucie Štefánková 21 2 19 10% 2
CELKOVO 397 189 208 48%

 

Hodnotenie hráčov po predchádzajúcich kolách nájdete "tu"

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "A" po 4. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Ondrej Buček 26 19 7 73% 10
Jozef Majchrovič 25 16 9 64% 8
Ján Pribula 21 11 10 52% 9
Ladislav Majoroš 8 4 4 50% 2
Ondrej Kováč 9 4 5 44% 1
Radoslav Vlčák 17 7 10 41% 5
Martin Weiss 0 0 0 0% 0
CELKOVO 72 40 32 56%
 
 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" po 4. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Lukáš Pešek 22 9 13 41% 7
Ivan Monov 12 4 8 33% 1
Štefan Blaško 22 7 15 32% 6
Ada Linková 16 5 11 31% 3
Jaroslav Linek 12 3 9 25% 1
Bohumil Prokop 20 5 15 25% 3
CELKOVO 72 23 49 32%

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "C" po 3. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Matúš Nosáľ 16 8 8 50% 5
Matej Majerský 14 6 8 43% 5
Martin Štefánek 7 3 4 43% 2
Ivan Libjak 16 6 10 38% 3
Bohuslava Peroutková 6 2 4 33% 2
Lucie Štefánková 7 2 5 29% 1
Marián Majerský 20 4 16 20% 3
CELKOVO 55 21 34 38%
 
 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň v D lige - sever "o poradie" v Plzeňskom kraji po 22. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Pavol Roško 126 70 56 56% 50,75
Ján Pribula 118 57 61 48% 35,75
Štefan Blaško 83 30 53 36% 18,75
Lukáš Pešek 93 33 60 35% 22,25
Ada Linková 83 28 55 34% 19,25
Jaroslav Linek 73 21 52 29% 9,25
CELKOVO 400 169 231 42%
 
 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" v D lige - sever "o titul"         v Plzeňskom kraji po 22. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Jozef Majchrovič 107 61 46 57% 36
Ondrej Buček 128 72 56 56% 42
Ladislav Majoroš 57 31 26 54% 18
Martin Štefánek 98 46 52 47% 34
Radoslav Vlčák 82 33 49 40% 22
Miroslav Suchý 28 11 17 39% 5
Ivan Libjak 59 17 42 29% 8
Lucie Štefánková 21 2 19 10% 2
CELKOVO 397 189 208 48%

 

Hodnotenie hráčov po predchádzajúcich kolách nájdete "tu"

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "A" v D lige - sever v Plzeňskom kraji po 4. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Ondrej Buček 26 19 7 73% 10
Jozef Majchrovič 25 16 9 64% 8
Ján Pribula 21 11 10 52% 9
Ladislav Majoroš 8 4 4 50% 2
Ondrej Kováč 9 4 5 44% 1
Radoslav Vlčák 17 7 10 41% 5
Martin Weiss 0 0 0 0% 0
CELKOVO 72 40 32 56%
 
 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" v D lige - sever v Plzeňskom kraji po 4. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Lukáš Pešek 22 9 13 41% 7
Ivan Monov 12 4 8 33% 1
Štefan Blaško 22 7 15 32% 6
Ada Linková 16 5 11 31% 3
Jaroslav Linek 12 3 9 25% 1
Bohumil Prokop 20 5 15 25% 3
CELKOVO 72 23 49 32%

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "C" v D lige - stred v Plzeňskom kraji po 3. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Matúš Nosáľ 16 8 8 50% 5
Matej Majerský 14 6 8 43% 5
Martin Štefánek 7 3 4 43% 2
Ivan Libjak 16 6 10 38% 3
Bohuslava Peroutková 6 2 4 33% 2
Lucie Štefánková 7 2 5 29% 1
Marián Majerský 20 4 16 20% 3
CELKOVO 55 21 34 38%
 
 

Hodnotenie hráčov po predchádzajúcich kolách nájdete "tu"

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň v D lige - sever "o poradie" v Plzeňskom kraji po 22. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Pavol Roško 126 70 56 56% 50,75
Ján Pribula 118 57 61 48% 35,75
Štefan Blaško 83 30 53 36% 18,75
Lukáš Pešek 93 33 60 35% 22,25
Ada Linková 83 28 55 34% 19,25
Jaroslav Linek 73 21 52 29% 9,25
CELKOVO 400 169 231 42%
 
 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" v D lige - sever "o titul"         v Plzeňskom kraji po 22. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Jozef Majchrovič 107 61 46 57% 36
Ondrej Buček 128 72 56 56% 42
Ladislav Majoroš 57 31 26 54% 18
Martin Štefánek 98 46 52 47% 34
Radoslav Vlčák 82 33 49 40% 22
Miroslav Suchý 28 11 17 39% 5
Ivan Libjak 59 17 42 29% 8
Lucie Štefánková 21 2 19 10% 2
CELKOVO 397 189 208 48%

 

Hodnotenie hráčov po predchádzajúcich kolách nájdete "tu"

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "A" po 5. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Ondrej Buček 32 24 8 75% 13
Jozef Majchrovič 31 22 9 71% 12
Ladislav Majoroš 12 8 4 67% 4
Ján Pribula 27 16 11 59% 12
Ondrej Kováč 9 4 5 44% 1
Radoslav Vlčák 19 7 12 37% 5
Martin Weiss 0 0 0 0% 0
CELKOVO 90 54 36 60%
 
 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" po 5. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Štefan Blaško 28 10 18 36% 9
Ivan Monov 12 4 8 33% 1
Lukáš Pešek 28 9 19 32% 7
Ada Linková 19 6 13 32% 4
Jaroslav Linek 15 3 12 20% 1
Bohumil Prokop 26 5 21 19% 3
CELKOVO 90 27 63 30%

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "C" po 5. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Matej Majerský 14 6 8 43% 5
Matúš Nosáľ 23 9 14 39% 5
Bohuslava Peroutková 6 2 4 33% 2
Martin Štefánek 13 4 9 31% 3
Ivan Libjak 23 7 16 30% 3
Marián Majerský 20 4 16 20% 3
Lucie Štefánková 13 2 11 15% 1
CELKOVO 73 22 51 30%
 
 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň v D lige - sever "o poradie" v Plzeňskom kraji po 22. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Pavol Roško 126 70 56 56% 50,75
Ján Pribula 118 57 61 48% 35,75
Štefan Blaško 83 30 53 36% 18,75
Lukáš Pešek 93 33 60 35% 22,25
Ada Linková 83 28 55 34% 19,25
Jaroslav Linek 73 21 52 29% 9,25
CELKOVO 400 169 231 42%
 
 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" v D lige - sever "o titul"         v Plzeňskom kraji po 22. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Jozef Majchrovič 107 61 46 57% 36
Ondrej Buček 128 72 56 56% 42
Ladislav Majoroš 57 31 26 54% 18
Martin Štefánek 98 46 52 47% 34
Radoslav Vlčák 82 33 49 40% 22
Miroslav Suchý 28 11 17 39% 5
Ivan Libjak 59 17 42 29% 8
Lucie Štefánková 21 2 19 10% 2
CELKOVO 397 189 208 48%

 

Hodnotenie hráčov po predchádzajúcich kolách nájdete "tu"

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "A" v D lige - sever v Plzeňskom kraji po 4. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Ondrej Buček 26 19 7 73% 10
Jozef Majchrovič 25 16 9 64% 8
Ján Pribula 21 11 10 52% 9
Ladislav Majoroš 8 4 4 50% 2
Ondrej Kováč 9 4 5 44% 1
Radoslav Vlčák 17 7 10 41% 5
Martin Weiss 0 0 0 0% 0
CELKOVO 72 40 32 56%
 
 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" v D lige - sever v Plzeňskom kraji po 4. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Lukáš Pešek 22 9 13 41% 7
Ivan Monov 12 4 8 33% 1
Štefan Blaško 22 7 15 32% 6
Ada Linková 16 5 11 31% 3
Jaroslav Linek 12 3 9 25% 1
Bohumil Prokop 20 5 15 25% 3
CELKOVO 72 23 49 32%

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "C" v D lige - stred v Plzeňskom kraji po 3. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Matúš Nosáľ 16 8 8 50% 5
Matej Majerský 14 6 8 43% 5
Martin Štefánek 7 3 4 43% 2
Ivan Libjak 16 6 10 38% 3
Bohuslava Peroutková 6 2 4 33% 2
Lucie Štefánková 7 2 5 29% 1
Marián Majerský 20 4 16 20% 3
CELKOVO 55 21 34 38%
 
 

Hodnotenie hráčov po predchádzajúcich kolách nájdete "tu"

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň v D lige - sever "o poradie" v Plzeňskom kraji po 22. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Pavol Roško 126 70 56 56% 50,75
Ján Pribula 118 57 61 48% 35,75
Štefan Blaško 83 30 53 36% 18,75
Lukáš Pešek 93 33 60 35% 22,25
Ada Linková 83 28 55 34% 19,25
Jaroslav Linek 73 21 52 29% 9,25
CELKOVO 400 169 231 42%
 
 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" v D lige - sever "o titul"         v Plzeňskom kraji po 22. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Jozef Majchrovič 107 61 46 57% 36
Ondrej Buček 128 72 56 56% 42
Ladislav Majoroš 57 31 26 54% 18
Martin Štefánek 98 46 52 47% 34
Radoslav Vlčák 82 33 49 40% 22
Miroslav Suchý 28 11 17 39% 5
Ivan Libjak 59 17 42 29% 8
Lucie Štefánková 21 2 19 10% 2
CELKOVO 397 189 208 48%

 

Hodnotenie hráčov po predchádzajúcich kolách nájdete "tu"

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "A" po 4. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Ondrej Buček 26 19 7 73% 10
Jozef Majchrovič 25 16 9 64% 8
Ján Pribula 21 11 10 52% 9
Ladislav Majoroš 8 4 4 50% 2
Ondrej Kováč 9 4 5 44% 1
Radoslav Vlčák 17 7 10 41% 5
Martin Weiss 0 0 0 0% 0
CELKOVO 72 40 32 56%
 
 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" po 4. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Lukáš Pešek 22 9 13 41% 7
Ivan Monov 12 4 8 33% 1
Štefan Blaško 22 7 15 32% 6
Ada Linková 16 5 11 31% 3
Jaroslav Linek 12 3 9 25% 1
Bohumil Prokop 20 5 15 25% 3
CELKOVO 72 23 49 32%

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "C" po 3. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Matúš Nosáľ 16 8 8 50% 5
Matej Majerský 14 6 8 43% 5
Martin Štefánek 7 3 4 43% 2
Ivan Libjak 16 6 10 38% 3
Bohuslava Peroutková 6 2 4 33% 2
Lucie Štefánková 7 2 5 29% 1
Marián Majerský 20 4 16 20% 3
CELKOVO 55 21 34 38%
 
 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň v D lige - sever "o poradie" v Plzeňskom kraji po 22. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Pavol Roško 126 70 56 56% 50,75
Ján Pribula 118 57 61 48% 35,75
Štefan Blaško 83 30 53 36% 18,75
Lukáš Pešek 93 33 60 35% 22,25
Ada Linková 83 28 55 34% 19,25
Jaroslav Linek 73 21 52 29% 9,25
CELKOVO 400 169 231 42%
 
 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" v D lige - sever "o titul"         v Plzeňskom kraji po 22. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Jozef Majchrovič 107 61 46 57% 36
Ondrej Buček 128 72 56 56% 42
Ladislav Majoroš 57 31 26 54% 18
Martin Štefánek 98 46 52 47% 34
Radoslav Vlčák 82 33 49 40% 22
Miroslav Suchý 28 11 17 39% 5
Ivan Libjak 59 17 42 29% 8
Lucie Štefánková 21 2 19 10% 2
CELKOVO 397 189 208 48%

 

Hodnotenie hráčov po predchádzajúcich kolách nájdete "tu"

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "A" v D lige - sever v Plzeňskom kraji po 4. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Ondrej Buček 26 19 7 73% 10
Jozef Majchrovič 25 16 9 64% 8
Ján Pribula 21 11 10 52% 9
Ladislav Majoroš 8 4 4 50% 2
Ondrej Kováč 9 4 5 44% 1
Radoslav Vlčák 17 7 10 41% 5
Martin Weiss 0 0 0 0% 0
CELKOVO 72 40 32 56%
 
 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" v D lige - sever v Plzeňskom kraji po 4. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Lukáš Pešek 22 9 13 41% 7
Ivan Monov 12 4 8 33% 1
Štefan Blaško 22 7 15 32% 6
Ada Linková 16 5 11 31% 3
Jaroslav Linek 12 3 9 25% 1
Bohumil Prokop 20 5 15 25% 3
CELKOVO 72 23 49 32%

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "C" v D lige - stred v Plzeňskom kraji po 3. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Matúš Nosáľ 16 8 8 50% 5
Matej Majerský 14 6 8 43% 5
Martin Štefánek 7 3 4 43% 2
Ivan Libjak 16 6 10 38% 3
Bohuslava Peroutková 6 2 4 33% 2
Lucie Štefánková 7 2 5 29% 1
Marián Majerský 20 4 16 20% 3
CELKOVO 55 21 34 38%
 
 

Hodnotenie hráčov po predchádzajúcich kolách nájdete "tu"

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň v D lige - sever "o poradie" v Plzeňskom kraji po 22. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Pavol Roško 126 70 56 56% 50,75
Ján Pribula 118 57 61 48% 35,75
Štefan Blaško 83 30 53 36% 18,75
Lukáš Pešek 93 33 60 35% 22,25
Ada Linková 83 28 55 34% 19,25
Jaroslav Linek 73 21 52 29% 9,25
CELKOVO 400 169 231 42%
 
 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" v D lige - sever "o titul"         v Plzeňskom kraji po 22. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Jozef Majchrovič 107 61 46 57% 36
Ondrej Buček 128 72 56 56% 42
Ladislav Majoroš 57 31 26 54% 18
Martin Štefánek 98 46 52 47% 34
Radoslav Vlčák 82 33 49 40% 22
Miroslav Suchý 28 11 17 39% 5
Ivan Libjak 59 17 42 29% 8
Lucie Štefánková 21 2 19 10% 2
CELKOVO 397 189 208 48%

 

Hodnotenie hráčov po predchádzajúcich kolách nájdete "tu"

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "A" po 6. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Ondrej Buček 39 28 11 72% 16
Jozef Majchrovič 37 25 12 68% 15
Ján Pribula 34 20 14 59% 15
Ladislav Majoroš 16 8 8 50% 4
Ondrej Kováč 9 4 5 44% 1
Radoslav Vlčák 21 8 13 38% 6
Martin Weiss 0 0 0 0% 0
CELKOVO 108 64 44 59%
 
 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" po 6. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Ivan Monov 18 8 10 44% 5
Štefan Blaško 36 14 22 39% 10
Lukáš Pešek 33 11 22 33% 7
Ada Linková 19 6 13 32% 4
Bohumil Prokop 31 7 24 23% 5
Jaroslav Linek 19 4 15 21% 1
CELKOVO 108 35 73 32%

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "C" po 6. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Martin Štefánek 20 9 11 45% 6
Matúš Nosáľ 30 13 17 43% 7
Matej Majerský 14 6 8 43% 5
Bohuslava Peroutková 8 3 5 38% 2
Ivan Libjak 27 7 20 26% 3
Lucie Štefánková 15 3 12 20% 1
Marián Majerský 24 4 20 17% 3
CELKOVO 91 28 63 31%
 
 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň v D lige - sever "o poradie" v Plzeňskom kraji po 22. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Pavol Roško 126 70 56 56% 50,75
Ján Pribula 118 57 61 48% 35,75
Štefan Blaško 83 30 53 36% 18,75
Lukáš Pešek 93 33 60 35% 22,25
Ada Linková 83 28 55 34% 19,25
Jaroslav Linek 73 21 52 29% 9,25
CELKOVO 400 169 231 42%
 
 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" v D lige - sever "o titul"         v Plzeňskom kraji po 22. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Jozef Majchrovič 107 61 46 57% 36
Ondrej Buček 128 72 56 56% 42
Ladislav Majoroš 57 31 26 54% 18
Martin Štefánek 98 46 52 47% 34
Radoslav Vlčák 82 33 49 40% 22
Miroslav Suchý 28 11 17 39% 5
Ivan Libjak 59 17 42 29% 8
Lucie Štefánková 21 2 19 10% 2
CELKOVO 397 189 208 48%

 

Hodnotenie hráčov po predchádzajúcich kolách nájdete "tu"

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "A" v D lige - sever v Plzeňskom kraji po 4. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Ondrej Buček 26 19 7 73% 10
Jozef Majchrovič 25 16 9 64% 8
Ján Pribula 21 11 10 52% 9
Ladislav Majoroš 8 4 4 50% 2
Ondrej Kováč 9 4 5 44% 1
Radoslav Vlčák 17 7 10 41% 5
Martin Weiss 0 0 0 0% 0
CELKOVO 72 40 32 56%
 
 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" v D lige - sever v Plzeňskom kraji po 4. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Lukáš Pešek 22 9 13 41% 7
Ivan Monov 12 4 8 33% 1
Štefan Blaško 22 7 15 32% 6
Ada Linková 16 5 11 31% 3
Jaroslav Linek 12 3 9 25% 1
Bohumil Prokop 20 5 15 25% 3
CELKOVO 72 23 49 32%

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "C" v D lige - stred v Plzeňskom kraji po 3. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Matúš Nosáľ 16 8 8 50% 5
Matej Majerský 14 6 8 43% 5
Martin Štefánek 7 3 4 43% 2
Ivan Libjak 16 6 10 38% 3
Bohuslava Peroutková 6 2 4 33% 2
Lucie Štefánková 7 2 5 29% 1
Marián Majerský 20 4 16 20% 3
CELKOVO 55 21 34 38%
 
 

Hodnotenie hráčov po predchádzajúcich kolách nájdete "tu"

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň v D lige - sever "o poradie" v Plzeňskom kraji po 22. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Pavol Roško 126 70 56 56% 50,75
Ján Pribula 118 57 61 48% 35,75
Štefan Blaško 83 30 53 36% 18,75
Lukáš Pešek 93 33 60 35% 22,25
Ada Linková 83 28 55 34% 19,25
Jaroslav Linek 73 21 52 29% 9,25
CELKOVO 400 169 231 42%
 
 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" v D lige - sever "o titul"         v Plzeňskom kraji po 22. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Jozef Majchrovič 107 61 46 57% 36
Ondrej Buček 128 72 56 56% 42
Ladislav Majoroš 57 31 26 54% 18
Martin Štefánek 98 46 52 47% 34
Radoslav Vlčák 82 33 49 40% 22
Miroslav Suchý 28 11 17 39% 5
Ivan Libjak 59 17 42 29% 8
Lucie Štefánková 21 2 19 10% 2
CELKOVO 397 189 208 48%

 

Hodnotenie hráčov po predchádzajúcich kolách nájdete "tu"

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "A" po 4. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Ondrej Buček 26 19 7 73% 10
Jozef Majchrovič 25 16 9 64% 8
Ján Pribula 21 11 10 52% 9
Ladislav Majoroš 8 4 4 50% 2
Ondrej Kováč 9 4 5 44% 1
Radoslav Vlčák 17 7 10 41% 5
Martin Weiss 0 0 0 0% 0
CELKOVO 72 40 32 56%
 
 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" po 4. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Lukáš Pešek 22 9 13 41% 7
Ivan Monov 12 4 8 33% 1
Štefan Blaško 22 7 15 32% 6
Ada Linková 16 5 11 31% 3
Jaroslav Linek 12 3 9 25% 1
Bohumil Prokop 20 5 15 25% 3
CELKOVO 72 23 49 32%

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "C" po 3. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Matúš Nosáľ 16 8 8 50% 5
Matej Majerský 14 6 8 43% 5
Martin Štefánek 7 3 4 43% 2
Ivan Libjak 16 6 10 38% 3
Bohuslava Peroutková 6 2 4 33% 2
Lucie Štefánková 7 2 5 29% 1
Marián Majerský 20 4 16 20% 3
CELKOVO 55 21 34 38%
 
 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň v D lige - sever "o poradie" v Plzeňskom kraji po 22. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Pavol Roško 126 70 56 56% 50,75
Ján Pribula 118 57 61 48% 35,75
Štefan Blaško 83 30 53 36% 18,75
Lukáš Pešek 93 33 60 35% 22,25
Ada Linková 83 28 55 34% 19,25
Jaroslav Linek 73 21 52 29% 9,25
CELKOVO 400 169 231 42%
 
 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" v D lige - sever "o titul"         v Plzeňskom kraji po 22. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Jozef Majchrovič 107 61 46 57% 36
Ondrej Buček 128 72 56 56% 42
Ladislav Majoroš 57 31 26 54% 18
Martin Štefánek 98 46 52 47% 34
Radoslav Vlčák 82 33 49 40% 22
Miroslav Suchý 28 11 17 39% 5
Ivan Libjak 59 17 42 29% 8
Lucie Štefánková 21 2 19 10% 2
CELKOVO 397 189 208 48%

 

Hodnotenie hráčov po predchádzajúcich kolách nájdete "tu"

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "A" v D lige - sever v Plzeňskom kraji po 4. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Ondrej Buček 26 19 7 73% 10
Jozef Majchrovič 25 16 9 64% 8
Ján Pribula 21 11 10 52% 9
Ladislav Majoroš 8 4 4 50% 2
Ondrej Kováč 9 4 5 44% 1
Radoslav Vlčák 17 7 10 41% 5
Martin Weiss 0 0 0 0% 0
CELKOVO 72 40 32 56%
 
 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" v D lige - sever v Plzeňskom kraji po 4. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Lukáš Pešek 22 9 13 41% 7
Ivan Monov 12 4 8 33% 1
Štefan Blaško 22 7 15 32% 6
Ada Linková 16 5 11 31% 3
Jaroslav Linek 12 3 9 25% 1
Bohumil Prokop 20 5 15 25% 3
CELKOVO 72 23 49 32%

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "C" v D lige - stred v Plzeňskom kraji po 3. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Matúš Nosáľ 16 8 8 50% 5
Matej Majerský 14 6 8 43% 5
Martin Štefánek 7 3 4 43% 2
Ivan Libjak 16 6 10 38% 3
Bohuslava Peroutková 6 2 4 33% 2
Lucie Štefánková 7 2 5 29% 1
Marián Majerský 20 4 16 20% 3
CELKOVO 55 21 34 38%
 
 

Hodnotenie hráčov po predchádzajúcich kolách nájdete "tu"

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň v D lige - sever "o poradie" v Plzeňskom kraji po 22. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Pavol Roško 126 70 56 56% 50,75
Ján Pribula 118 57 61 48% 35,75
Štefan Blaško 83 30 53 36% 18,75
Lukáš Pešek 93 33 60 35% 22,25
Ada Linková 83 28 55 34% 19,25
Jaroslav Linek 73 21 52 29% 9,25
CELKOVO 400 169 231 42%
 
 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" v D lige - sever "o titul"         v Plzeňskom kraji po 22. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Jozef Majchrovič 107 61 46 57% 36
Ondrej Buček 128 72 56 56% 42
Ladislav Majoroš 57 31 26 54% 18
Martin Štefánek 98 46 52 47% 34
Radoslav Vlčák 82 33 49 40% 22
Miroslav Suchý 28 11 17 39% 5
Ivan Libjak 59 17 42 29% 8
Lucie Štefánková 21 2 19 10% 2
CELKOVO 397 189 208 48%

 

Hodnotenie hráčov po predchádzajúcich kolách nájdete "tu"

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "A" po 5. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Ondrej Buček 32 24 8 75% 13
Jozef Majchrovič 31 22 9 71% 12
Ladislav Majoroš 12 8 4 67% 4
Ján Pribula 27 16 11 59% 12
Ondrej Kováč 9 4 5 44% 1
Radoslav Vlčák 19 7 12 37% 5
Martin Weiss 0 0 0 0% 0
CELKOVO 90 54 36 60%
 
 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" po 5. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Štefan Blaško 28 10 18 36% 9
Ivan Monov 12 4 8 33% 1
Lukáš Pešek 28 9 19 32% 7
Ada Linková 19 6 13 32% 4
Jaroslav Linek 15 3 12 20% 1
Bohumil Prokop 26 5 21 19% 3
CELKOVO 90 27 63 30%

 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "C" po 5. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Matej Majerský 14 6 8 43% 5
Matúš Nosáľ 23 9 14 39% 5
Bohuslava Peroutková 6 2 4 33% 2
Martin Štefánek 13 4 9 31% 3
Ivan Libjak 23 7 16 30% 3
Marián Majerský 20 4 16 20% 3
Lucie Štefánková 13 2 11 15% 1
CELKOVO 73 22 51 30%
 
 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň v D lige - sever "o poradie" v Plzeňskom kraji po 22. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Pavol Roško 126 70 56 56% 50,75
Ján Pribula 118 57 61 48% 35,75
Štefan Blaško 83 30 53 36% 18,75
Lukáš Pešek 93 33 60 35% 22,25
Ada Linková 83 28 55 34% 19,25
Jaroslav Linek 73 21 52 29% 9,25
CELKOVO 400 169 231 42%
 
 

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" v D lige - sever "o titul"         v Plzeňskom kraji po 22. kole

 

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Jozef Majchrovič 107 61 46 57% 36
Ondrej Buček 128 72 56 56% 42
Ladislav Majoroš 57 31 26 54% 18
Martin Štefánek 98 46 52