Čobolák 2020 - šípky

 

HRACÍ PLÁN 6. ROČNÍKA - OBOJSTRANNÝ PAVÚK DVOJITÉ K.O.

  

3. 4. 5.- 6. 7. - 8. 9.- 12. Pavúk Bez  prehry   Finále Víťaz
Buček
2
Buček
2
Ilavský
1
E
Výboch
0
Výboch
2
D
Blaško Blaško
2
Blaško
2
Blaško
0
X
Pelan
2
Pelan
-
Vlčák S.
0
Vlčák S.
1

Štefánková

0

A

Štefánková
2
Buček
2
Buček
2
Kovářová
1
Kovářová
0
Vlčák
R.
0
B
Ilavský
1
E
Vlčák R.
2
Buček
2
C
Ilavský Ilavský
2
-
Blaško
0
X
Vlčák R.
1
Vlčák R.
2
Vlčák R.
2
Vlčák R.
2
B
Pelan Pelan
2
Pelan
2
Pelan
2
Buček
1
-
Brychta
1
Brychta
1
Buček
1
C
Buček
2
Štefánek
1
F
Horňák
0
Horňák
2
Štefánek
2
Štefánek
2
Štefánek
0
F
Horňák
1
Štefánková
1
A
- Výboch
0
D
Výboch

 

Čobolák 2019 - šípky - Finálová časť

 

 

 

 

Výsledková listina 6. ročníka turnaja jednotlivcov,

 

Čobolák 2020 - šípky,

 

ktorý sa konal v sobotu 18. decembra 2021 v U Svatého Rocha

 1. Jiří Pelan

 2. Ondrej Buček

 3. Štefan Blaško

 4. Radoslav Vlčák

 5. Martin Štefánek

 6. Milan Ilavský

 7. Róbert Horňák

 8. Martin Výboch

 9. Eva Kovářová

 10. Lucie Štefánková

 11. Stanislav Vlčák

 12. Václav Brychta

 

Zdroj: Martin Štefánek

 

Čobolák 2019 - šípky - muži,