Perfektný klubový duch na 2. ročník

 

Čobolák 2016 - bowling

 

Hralo sa na 6. kôl, ktoré sa spočítavali a najvyšší počet bodov určil víťaza :

 
Hráč číslo Meno a priezvisko 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo Celkový súčet
1. Bohumil Prokop 132 118 153 105 142 94 744
2. Ada Linková 86 69 92 78 63 89 477
3. Štefan Blaško 139 101 93 120 108 96 657
4. Lukáš Pešek 72 73 99 76 86 109 515
5. Lucie Štefánková 113 136 123 87 86 111 656
6. Ondrej Buček 121 132 143 143 141 109 789
7. Martin Štefánek 132 104 103 143 116 104 702
 
 

                                     Čobolák - bowling

 
 Hralo sa na 3. kolá, ktoré sa spočítavali a najvyšší počet bodov určil víťaza :
 
Hráč číslo Meno a priezvisko 1. kolo 2. kolo 3. kolo Celkový súčet
1. Pavol Roško 115 129 98 342
2. Ján Pribula 109 108 102 319
3. Ladislav Majoroš 102 109 - 211
4. Štefan Blaško 101 106 108 315
5. Jozef Majchrovič 105 142 117 364
6. Lukáš Pešek 102 79 75 256
7. Lucie Štefánková 98 103 87 288
8. Ondrej Buček 161 168 136 465
9. Martin Štefánek 91 146 123 360
10. Ivan Libjak 93 99 97 289
 
 

 

 

Výsledková listina 2. ročníka turnaja jednotlivcov,

 

Čobolák 2016 - bowling,

 

ktorý sa konal v piatok 30. decembra 2016 v bowling Impuls

 

 

Miesto Meno a priezvisko Konečné body
1. Ondrej Buček 789
2. Bohumil Prokop 744
3. Martin Štefánek 702
4. Štefan Blaško 657
5. Lucie Štefánková 656
6. Lukáš Pešek 515
7. Ada Linková 477

 

Čobolák 2019 - bowling,

 

 

 

Čobolák 2016 - šípky

 

HRACÍ PLÁN 2. ROČNÍKA - OBOJSTRANNÝ PAVÚK DVOJITÉ K.O.

  

3. 4. 5.- 6. 7. - 8. 9.- 12. Pavúk Bez  prehry   Finále Víťaz
Prokop Prokop Pešek Pešek Pešek Štefánek Štefánek
D
Prokop
F
Buček Buček Buček
Pešek
Linková
A
-

Prokop

Prokop
Prokop
F
Linek - Buček Buček Buček
-
Linek
B
Blaško Blaško
C
-
Weiss
G
Štefánek Vlčák
E
Blaško - - Vlčák Vlčák
E
Weiss
G
Prokop
Vlčák
Blaško
C
- Linek
B
Linek
Štefánek Štefánek Štefánek
D
- Weiss Weiss
Weiss
Štefánková Štefánková Linková
A
Linková

 

Čobolák 2019 - šípky - Finálová časť

 

 

 

Výsledková listina 2. ročníka turnaja jednotlivcov,

 

Čobolák 2016 - šípky,

 

ktorý sa konal v piatok 30. decembra 2016 v Hospůdka v Bendovce

  1. Ondrej Buček

  2. Bohumil Prokop

  3. Martin Weiss

  4. Martin Štefánek

  5. Lukáš Pešek

  6. Radoslav Vlčák

  7. Jaroslav Linek

  8. Štefan Blaško

  9. Ada Linková

  10. Lucie Štefánková

 

Zdroj: Martin Štefánek

 

Čobolák 2019 - šípky - muži,