Čobolák 2021 - šípky - Skupina A

 

Tabuľka vzájomných zápasov  
Muži A Fuja Horňák Brychta Ilavský Buček V/P Legy Miesto
Fuja   2:1 1:2 3:0 0:3 2/2 6:6 3.
Horňák 1:2   1:2 2:1 0:3 1/3 4:8 4.
Brychta 2:1 2:1   3:0 1:2 3/1 8:4 2.
Ilavský 0:3 1:2 0:3   0:3 0/4 1:11 5.
Buček 3:0 3:0 2:1 3:0   4/0 11:1 1.

 

Tabuľka vzájomných zápasov
2. - 4. Štefánková Pešek Kováč V/P Legy
Štefánková   2:0 2:0 2/0 4:0
Pešek 0:2   2:1 1/1 2:3
Kováč 0:2 1:2   0/2 1:4

 

 

 

Čobolák 2021 - šípky - Skupina B

 

Tabuľka vzájomných zápasov  
Muži B Výboch Brand Imre Štefánek Vlčák R. V/P Legy Miesto
Výboch   1:2 2:1 3:0 2:1 3/1 8:4 1.
Brand 2:1   3:0 1:2 0:3 2/2 6:6 4.
Imre 1:2 0:3   1:2 0:3 0/4 2:10 5.
Štefánek 0:3 2:1 2:1   2:1 3/1 6:6 2.
Vlčák R. 1:2 3:0 3:0 1:2   2/2 8:4 3.

 

Tabuľka vzájomných zápasov
2. - 4. Štefánková Pešek Kováč V/P Legy
Štefánková   2:0 2:0 2/0 4:0
Pešek 0:2   2:1 1/1 2:3
Kováč 0:2 1:2   0/2 1:4

 

 

 

Čobolák 2021 - šípky - Finálová časť

 

HRACÍ PLÁN 7. ROČNÍKA - OBOJSTRANNÝ PAVÚK DVOJITÉ K.O.

  

3.   4. 5.- 6.   7.- 8. Pavúk Bez  prehry   Finále Víťaz
Fuja
1
Fuja Fuja
2
Fuja
2
Fuja Brand
0
1A
Buček
2
Buček
2
Buček
2
Buček Buček
2
Buček
4B
Brand
0
Horňák
1
B
Fuja
2
3A
Fuja
0

Štefánek

0

A

 

2B
Štefánek
2
Vlčák R.
2
C
Brychta
0
Brychta
2
Brychta Brychta
2
2A
Brychta
1
Vlčák R.
2
Vlčák R.
0
C
Vlčák R.
0
3B
Vlčák R.
2
Štefánek
0
A
Výboch
1
4A
Horňák
2
Horňák
0
B
1B
Výboch
0

 

 

 

Výsledková listina 7. ročníka turnaja jednotlivcov,

 

Čobolák 2021 - šípky,

 

ktorý sa konal v sobotu 15. januára 2022 v U Svatého Rocha

  1. Ondrej Buček

  2. Radoslav Vlčák

  3. Miroslav Fuja

  4. Václav Brychta

  5. Martin Štefánek

  6. Róbert Horňák

  7. Martin Výboch

  8. Roland Brand

  9. Stanislav Imre

  10. Milan Ilavský

 

Zdroj: Martin Štefánek

 

Čobolák 2019 - šípky - muži,