O najlepšieho Slováka Plzenského regiónu - 11. ročník

 

HRACÍ PLÁN 11. ROČNÍKA O NAJLEPŠIEHO SLOVÁKA PLZENSKÉHO REGIÓNU - SKUPINOVÁ FÁZA :

 

MODRÁ SKUPINA :

 
MIESTO MENO VÝHRY PREHRY
1. Jozef Majchrovič 4 1
2. Ondrej Buček 4 1
3. Csaba Szücs 4 1
4. Štefan Blaško 1 4
5. Stanislav Imre 1 4
6. Stanislav Frnka 1 4


 

O poradí na 1. - 3. mieste rozhodla tabuľka vzájomných zápasov.

 

Tabuľka vzájomných zápasov
1. - 3. Majchrovič Buček Szücs Legy +/-
Majchrovič   1:2 2:0 3/2 +1
Buček 2:1   1:2 3/3 0
Szücs 0:2 2:1   2/3 -1

 

O poradí na 4. - 6. mieste rozhodla tabuľka vzájomných zápasov.

 

Tabuľka vzájomných zápasov
4. - 6. Blaško Imre Frnka Legy +/-
Blaško   1:2 2:0 3/2 +1
Imre 2:1   1:2 3/3 0
Frnka 0:2 2:1   2/3 -1

 

 

ZELENÁ SKUPINA :

 
MIESTO MENO VÝHRY PREHRY
1. Tomáš Valachovič 5 0
2. Roman Vavric 4 1
3. Dušan Majer 3 2
4. Václav Brychta 2 3
5. Ľubomír Tušaj 1 4
6. Lucie Štefánková 0 5

 

 

ŽLTÁ SKUPINA :

 
MIESTO MENO VÝHRY PREHRY
1. Imrich Weber 5 0
2. Radoslav Vlčák 3 2
3. Lukáš Pešek 3 2
4. Martin Štefánek 2 3
5. Ivan Libjak 2 3
6. Milan Ilavský 0 5

 

O poradí na 2. - 3. mieste a na 4.-5. mieste rozhodli vzájomné zápasy.

 

 

HRACÍ PLÁN 11. ROČNÍKA O NAJLEPŠIEHO SLOVÁKA PLZENSKÉHO REGIÓNU - FINÁLNA FÁZA :

 

SKUPINA O 1. - 6. MIESTO :

 
MIESTO MENO VÝHRY PREHRY
1. Tomáš Valachovič 5 0
2. Jozef Majchrovič 3 2
3. Imrich Weber 3 2
4. Roman Vavric 2 3
5. Ondrej Buček 2 3
6. Radoslav Vlčák 0 5

 

O poradí na 2. - 3. mieste a na 4. - 5. mieste rozhodli vzájomné zápasy.

 

SKUPINA O 7. - 12. MIESTO :

 
MIESTO MENO VÝHRY PREHRY
1. Csaba Szücs 4 1
2. Dušan Majer 4 1
3. Václav Brychta 3 2
4. Martin Štefánek 2 3
5. Štefan Blaško 1 4
6. Lukáš Pešek 1 4

 

O poradí na 1. - 2. mieste a na 5. - 6. mieste rozhodli vzájomné zápasy.

 

SKUPINA O 13. - 16. MIESTO :

 
MIESTO MENO VÝHRY PREHRY
1. Stanislav Frnka 4 1
2. Stanislav Imre 4 1
3. Lucie Štefánková 2 3
4. Ľubomír Tušaj 2 3
5. Ivan Libjak 2 3
6. Milan Ilavský 1 4

HRACÍ PLÁN 8. ROČNÍKA O NAJLEPŠIEHO SLOVÁKA PLZENSKÉHO REGIÓNU - SKUPINOVÁ FÁZA :

 

SKUPINA A :

 
MIESTO MENO VÝHRY PREHRY
1. Martin Štefánek 4 1
2. Tomáš Valachovič 4 1
3. Jozef Majchrovič 3 2
4. Jaroslav Linek 2 3
5. Matej Majerský 1 4
6. Marián Majerský 1 4

 

O poradí na 1. - 2. mieste, 5. - 6. mieste rozhodli vzájomné zápasy.

 

SKUPINA B :

 
MIESTO MENO VÝHRY PREHRY
1. Dušan Majer 4 1
2. Štefan Blaško 4 1
3. Ada Linková 3 2
4. Ondrej Buček 2 3
5. Stanislav Imre 2 3
6. Miroslav Klimovský 0 5

 

O poradí na 1. - 2. mieste, 4. - 5. mieste rozhodli vzájomné zápasy.

 

SKUPINA C :

 
MIESTO MENO VÝHRY PREHRY
1. Martin Nový 4 0
2. Pavol Roško 3 1
3. Ivan Libjak 2 2
4. Ján Pribula 1 3
5. Slavomír Kováč 0 5

 

 

HRACÍ PLÁN 8. ROČNÍKA O NAJLEPŠIEHO SLOVÁKA PLZENSKÉHO REGIÓNU - FINÁLNA FÁZA :

 

SKUPINA O 1. - 6. MIESTO :

 
MIESTO MENO VÝHRY PREHRY
1. Tomáš Valachovič 4 1
2. Martin Nový 3 2
3. Dušan Majer 3 2
4. Pavol Roško 2 3
5. Martin Štefánek 2 3
6. Štefan Blaško 1 4

 

O poradí na 2. - 3. mieste, 4. - 5. mieste rozhodli vzájomné zápasy.

 

SKUPINA O 7. - 12. MIESTO :

 
MIESTO MENO VÝHRY PREHRY
1. Ondrej Buček 4 1
2. Jaroslav Linek 3 2
3. Ivan Libjak 2 3
4. Ján Pribula 2 3
5. Ada Linková 2 3
6. Jozef Majchrovič 2 3

 

O poradí na 3. - 6. mieste rozhodla tabuľka vzájomných zápasov.

 

SKUPINA O 13. - 17. MIESTO :

 
MIESTO MENO VÝHRY PREHRY
1. Stanislav Imre 4 0
2. Miroslav Klimovský 3 1
3. Matej Majerský 2 2
4. Marián Majerský 1 3
5. Slavomír Kováč 0 5
 

HRACÍ PLÁN 10. ROČNÍKA O NAJLEPŠIEHO SLOVÁKA PLZENSKÉHO REGIÓNU - SKUPINOVÁ FÁZA :

 

ČERVENÁ SKUPINA :

 
MIESTO MENO VÝHRY PREHRY
1. Imrich Weber 4 0
2. Roman Vavric 2 2
3. Štefan Blaško 2 2
4. Bohumil Prokop 1 3
5. Jaroslav Linek 1 3

 

O poradí na 2. - 3. mieste, 4. - 5. mieste rozhodli vzájomné zápasy.

 

MODRÁ SKUPINA :

 
MIESTO MENO VÝHRY PREHRY
1. Ondrej Buček 5 0
2. Martin Štefánek 4 1
3. Marián Majerský 2 3
4. Bohuslava Peroutková 2 3
5. Ada Linková 1 4
6. Radoslav Vlčák 1 4

 

O poradí na 3. - 4. mieste, 5. - 6. mieste rozhodli vzájomné zápasy.

 

ZELENÁ SKUPINA :

 
MIESTO MENO VÝHRY PREHRY
1. Dušan Majer 3 1
2. Lucie Štefánková 2 2
3. Lukáš Pešek 2 2
4. Ondrej Kováč 2 2
5. Stanislav Imre 1 3

 

O poradí na 2. - 4. mieste rozhodla tabuľka vzájomných zápasov.

 

Tabuľka vzájomných zápasov
2. - 4. Štefánková Pešek Kováč V/P Legy
Štefánková   2:0 2:0 2/0 4:0
Pešek 0:2   2:1 1/1 2:3
Kováč 0:2 1:2   0/2 1:4

 

 

ŽLTÁ SKUPINA :

 
MIESTO MENO VÝHRY PREHRY
1. Ján Pribula 4 0
2. Matúš Nosáľ 2 2
3. Matej Majerský 2 2
4. Ivan Monov 2 2
5. Ivan Libjak 0 4

 

O poradí na 2. - 4. mieste rozhodla tabuľka vzájomných zápasov.

 

Tabuľka vzájomných zápasov
2. - 4. Nosáľ Majerský Monov Legy +/-
Nosáľ   2:0 1:2 3:2 +1
Majerský 0:2   2:0 2:2 0
Monov 2:1 0:2   2:3 -1

 

 

 

HRACÍ PLÁN 10. ROČNÍKA O NAJLEPŠIEHO SLOVÁKA PLZENSKÉHO REGIÓNU - FINÁLNA FÁZA :

 

SKUPINA O 1. - 8. MIESTO :

 
MIESTO MENO VÝHRY PREHRY
1. Ondrej Buček 7 0
2. Dušan Majer 6 1
3. Imrich Weber 5 2
4. Ján Pribula 4 3
5. Martin Štefánek 3 4
6. Roman Vavric 2 5
7. Matúš Nosáľ 1 6
8. Lucie Štefánková 0 7

 

SKUPINA O 9. - 16. MIESTO :

 
MIESTO MENO VÝHRY PREHRY
1. Lukáš Pešek 5 2
2. Matej Majerský 5 2
3. Marián Majerský 5 2
4. Bohumil Prokop 4 3
5. Ondrej Kováč 3 4
6. Bohuslava Peroutková 3 4
7. Štefan Blaško 3 4
8. Ivan Monov 0 7

 

O poradí na 1. - 3. mieste, 5. - 7. mieste rozhodla tabuľka vzájomných zápasov.

 

Tabuľka vzájomných zápasov
9. - 11. Pešek Majerský Matej Majerský Marián V/P Legy
Pešek   2:1 2:0 2/0 4:1
Majerský Matej 1:2   2:1 1/1 3:3
Majerský Marián 0:2 1:2   0/2 1:4

 

Tabuľka vzájomných zápasov
13. - 15. Kováč Peroutková Blaško V/P Legy
Kováč   2:0 2:0 2/0 4:0
Peroutková 0:2   2:0 1/1 2:2
Blaško 0:2 0:2   0/2 0:4

 

SKUPINA O 17. - 21. MIESTO :

 
MIESTO MENO VÝHRY PREHRY
1. Stanislav Imre 4 0
2. Jaroslav Linek 3 1
3. Ada Linková 2 2
4. Radoslav Vlčák 1 3
5. Ivan Libjak 0 5

HRACÍ PLÁN 8. ROČNÍKA O NAJLEPŠIEHO SLOVÁKA PLZENSKÉHO REGIÓNU - SKUPINOVÁ FÁZA :

 

SKUPINA A :

 
MIESTO MENO VÝHRY PREHRY
1. Martin Štefánek 4 1
2. Tomáš Valachovič 4 1
3. Jozef Majchrovič 3 2
4. Jaroslav Linek 2 3
5. Matej Majerský 1 4
6. Marián Majerský 1 4

 

O poradí na 1. - 2. mieste, 5. - 6. mieste rozhodli vzájomné zápasy.

 

SKUPINA B :

 
MIESTO MENO VÝHRY PREHRY
1. Dušan Majer 4 1
2. Štefan Blaško 4 1
3. Ada Linková 3 2
4. Ondrej Buček 2 3
5. Stanislav Imre 2 3
6. Miroslav Klimovský 0 5

 

O poradí na 1. - 2. mieste, 4. - 5. mieste rozhodli vzájomné zápasy.

 

SKUPINA C :

 
MIESTO MENO VÝHRY PREHRY
1. Martin Nový 4 0
2. Pavol Roško 3 1
3. Ivan Libjak 2 2
4. Ján Pribula 1 3
5. Slavomír Kováč 0 5

 

 

HRACÍ PLÁN 8. ROČNÍKA O NAJLEPŠIEHO SLOVÁKA PLZENSKÉHO REGIÓNU - FINÁLNA FÁZA :

 

SKUPINA O 1. - 6. MIESTO :

 
MIESTO MENO VÝHRY PREHRY
1. Tomáš Valachovič 4 1
2. Martin Nový 3 2
3. Dušan Majer 3 2
4. Pavol Roško 2 3
5. Martin Štefánek 2 3
6. Štefan Blaško 1 4

 

O poradí na 2. - 3. mieste, 4. - 5. mieste rozhodli vzájomné zápasy.

 

SKUPINA O 7. - 12. MIESTO :

 
MIESTO MENO VÝHRY PREHRY
1. Ondrej Buček 4 1
2. Jaroslav Linek 3 2
3. Ivan Libjak 2 3
4. Ján Pribula 2 3
5. Ada Linková 2 3
6. Jozef Majchrovič 2 3

 

O poradí na 3. - 6. mieste rozhodla tabuľka vzájomných zápasov.

 

SKUPINA O 13. - 17. MIESTO :

 
MIESTO MENO VÝHRY PREHRY
1. Stanislav Imre 4 0
2. Miroslav Klimovský 3 1
3. Matej Majerský 2 2
4. Marián Majerský 1 3
5. Slavomír Kováč 0 5
 

 

O poradí na 1. - 2. mieste rozhodli vzájomné zápasy

O poradí na 3. - 5. mieste rozhodla tabuľka vzájomných zápasov.

 

Tabuľka vzájomných zápasov
15. - 17. Štefánková Tušaj Libjak Legy +/-
Štefánková   1:2 2:0 3/2 +1
Tušaj 2:1   1:2 3/3 0
Libjak 0:2 2:1   2/3 -1

 

 

 

Výsledková listina 11. ročníka turnaja jednotlivcov,

O najlepšieho Slováka Plzenského regiónu

ktorý sa konal v sobotu 26. augusta 2017 v Klub OKO

 

 1. Tomáš Valachovič

 2. Jozef Majchrovič

 3. Imrich Weber

 4. Roman Vavric

 5. Ondrej Buček

 6. Radoslav Vlčák

 7. Csaba Szücs

 8. Dušan Majer

 9. Václav Brychta

 10. Martin Štefánek

 11. Štefan Blaško

 12. Lukáš Pešek

 13. Stanislav Frnka

 14. Stanislav Imre

 15. Lucie Štefánková

 16. Ľubomír Tušaj

 17. Ivan Libjak

 18. Milan Ilavský

 
 
 

 

Zdroj: Martin Štefánek

 

 

Výsledková listina 8. ročníka turnaja jednotlivcov

 

   O najlepšieho Slováka Plzenského regiónu,

 

ktorý sa konal v sobotu 30. augusta 2014 v Pivnice Husovka

 

 1. Tomáš Valachovič

 2. Martin Nový

 3. Dušan Majer

 4. Pavol Roško

 5. Martin Štefánek

 6. Štefan Blaško

 7. Ondrej Buček

 8. Jaroslav Linek

 9. Ivan Libjak

 10. Ján Pribula

 11. Ada Linková

 12. Jozef Majchrovič

 13. Stanislav Imre

 14. Miroslav Klimovský

 15. Matej Majerský

 16. Marián Majerský

 17. Slavomír Kováč

 

Zdroj: Martin Štefánek

 

 

Výsledková listina 10. ročníka turnaja jednotlivcov

 

   O najlepšieho Slováka Plzenského regiónu,

 

ktorý sa konal v sobotu 27. augusta 2016 v Pivnice Husovka

 

 1. Ondrej Buček

 2. Dušan Majer

 3. Imrich Weber

 4. Ján Pribula

 5. Martin Štefánek

 6. Roman Vavric

 7. Matúš Nosáľ

 8. Lucie Štefánková

 9. Lukáš Pešek

 10. Matej Majerský

 11. Marián Majerský

 12. Bohumil Prokop

 13. Ondrej Kováč

 14. Bohuslava Peroutková

 15. Štefan Blaško

 16. Ivan Monov

 17. Stanislav Imre

 18. Jaroslav Linek

 19. Ada Linková

 20. Radoslav Vlčák

 21. Ivan Libjak

 
 
 

 

Zdroj: Martin Štefánek

 

 

Výsledková listina 8. ročníka turnaja jednotlivcov

 

   O najlepšieho Slováka Plzenského regiónu,

 

ktorý sa konal v sobotu 30. augusta 2014 v Pivnice Husovka

 

 1. Tomáš Valachovič

 2. Martin Nový

 3. Dušan Majer

 4. Pavol Roško

 5. Martin Štefánek

 6. Štefan Blaško

 7. Ondrej Buček

 8. Jaroslav Linek

 9. Ivan Libjak

 10. Ján Pribula

 11. Ada Linková

 12. Jozef Majchrovič

 13. Stanislav Imre

 14. Miroslav Klimovský

 15. Matej Majerský

 16. Marián Majerský

 17. Slavomír Kováč

 

Zdroj: Martin Štefánek

 

 

 

 

           Dojmy Martina Štefáneka z tohto turnaja jednotlivcov

O najlepšieho Slováka Plzenského regiónu,

prezidenta klubu Slováci Plzeň, ktorý hrá s nami od prvej sezóny 2007/2008

 

           Po roku sa opäť podarilo zorganizovať turnaj, no keďže i tento ročník sa vy- skytlo pár chybičiek krásy a takto nechcem skončiť. Preto sa tešte, dáme si budúci rok ďaľší 12.ročník, no ten bude hraný noým turnajovým spôsobom, keďže sa sku- piny podľa poniektorých neosvedčili......

           

           V prvom rade sa chcem poďakovať všetkým zúčastneným hráčom i tým divákom, ktorí vy- držali byť na turnaji až do úplného záveru. Bohužiaľ, od poniektorých klasikov sa to dalo čakať, že nevydržia až na vyhlasovanie výsledkov, ale od takého fenoména ako je pán Buček, to bolo prekva- penie. Nie zakaždým vyhráš pohár, borec..... 

           Takže pár slov k organizácii. Určite odmietam 10 hodinový maratón 136 zápasov, ako tomu bolo pri 17-tich hráčoch na 9.ročníku , keď som sa rozhodol pre variantu hrať systémom každý s každým. Bohužiaľ bola to vtedy veľká chyba. Do druhej tretiny turnaja, konkrétne do 11. kola odo- hraných zápasov prebiehalo všetko v poriadku, no potom sa do organizácie turnaja začali miešať poniektorí hráči, /nebudem menovať, aby sa neurazili/, začali sa posielať zápasy mišmaš a nako- niec to dopadlo presne ako som nechcel. V závere turnaja vznikla situácia, že poniektorí hráči už mali odohrané všetky zápasy a napr. Ade Linkovej chýbali 3 zápasy či Miroslavovi Klimovskému do- konca 4 zápasy. Samozrejme, že v závere turnaja sa prejavovalo i to, či majú ešte hráči akú takú šancu na dobrý výsledok a u poniektorých úradovala už i miera alkoholu v krvi.....

           Pred turnajom som počul reči, že 150czk štartovné je priveľa. Borci uvedomte si, že pri odo- hraní minimálne 10 zápasov v turnaji a tréningu pred ním a po ňom bez vhadzovania kreditov, máte vlastne ceny zadarmo, keďže by ste počas turnaja nahádzali do automatov minimálne 200 czk....

           Keďže sa Vám nepáči ani skupinová fáza s postupom najlepších 2 zo skupiny do boja o po- háre, ako tomu bolo na 8. ročník , 10. ročník či posledný 11. ročník , ktorá je podľa môjho názoru najprijateľnejšia, tak mám pre Vás pripravenú zmenu......

           Chyby teda treba napraviť a tak budúci rok, ak príde viac ako 8 ľudí, dáme pavúka FIRST TO 4, čo znamená na 4 víťazné legy a vrátime sa ku klasike, keď bude štartovné 50czk a kredity si bu- dete hradiť samy.....

          Nasadzovanie hráčov, ako si prial Pavol Roško na 8. ročníku bude podľa už zaužívaného sys- tému a to podľa ich umiestnenia na posledných dvoch ročníkoch. Poradie hráča sa spočíta a hráč s najnižším číslom sa nasadí do turnaja ako 1/napr. Dušan Majer - 8. ročník 3.miesto, 9. ročník 3. miesto, takže 3+3=6/. Ak sa hráč niektorého z posledných dvoch ročníkov nezúčastnil, dostane za tento ročník umiestnenie 30/napr. Martin Nový - 8. ročník 2. miesto, 9. ročník nehral, takže 2+30= 32/. Pri rovnosti bodov je na vyššej priečke pri nasadzovaní, hráč lepšie umiestnený na poslednom ročníku/napr. Ján Pribula - 8. ročník 10. miesto, 9. ročník 5. miesto, takže 10+5=15, Štefan Blaško - 8. ročník 6. miesto, 9. ročník 9. miesto, takže 6+9=15, ale lepšie umiestnenie v poslednom roč- níku má Ján Pribula, takže bude vyššie nasadený ako Štefan Blaško/.

         Nakoniec gratulujem Tomášovi Valachovičovi k tretiemu titulu NAJLEPŠIEHO SLOVÁKA PLZEN- SKÉHO REGIÓNU. Ďakujem všetkým chlapcom i dievčatám za účasť a verím, že budúci rok sa opäť stretneme v takom hojnom počte pri 12. ročníku.......

 

Štepo

 

           Dojmy Martina Štefáneka z 11. ročníka turnaja jednotlivcov

O najlepšieho Slováka Plzenského regiónu,

prezidenta klubu Slováci Plzeň, ktorý hrá s nami od prvej sezóny 2007/2008

 

           Po roku sa opäť podarilo zorganizovať turnaj, no keďže i tento ročník sa vy- skytlo pár chybičiek krásy a takto nechcem skončiť. Preto sa tešte, dáme si budúci rok ďaľší 12.ročník, no ten bude hraný noým turnajovým spôsobom, keďže sa sku- piny podľa poniektorých neosvedčili......

           

           V prvom rade sa chcem poďakovať všetkým zúčastneným hráčom i tým divákom, ktorí vy- držali byť na turnaji až do úplného záveru. Bohužiaľ, od poniektorých klasikov sa to dalo čakať, že nevydržia až na vyhlasovanie výsledkov, ale od takého fenoména ako je pán Buček, to bolo prekva- penie. Nie zakaždým vyhráš pohár, borec..... 

           Takže pár slov k organizácii. Určite odmietam 10 hodinový maratón 136 zápasov, ako tomu bolo pri 17-tich hráčoch na 9.ročníku , keď som sa rozhodol pre variantu hrať systémom každý s každým. Bohužiaľ bola to vtedy veľká chyba. Do druhej tretiny turnaja, konkrétne do 11. kola odo- hraných zápasov prebiehalo všetko v poriadku, no potom sa do organizácie turnaja začali miešať poniektorí hráči, /nebudem menovať, aby sa neurazili/, začali sa posielať zápasy mišmaš a nako- niec to dopadlo presne ako som nechcel. V závere turnaja vznikla situácia, že poniektorí hráči už mali odohrané všetky zápasy a napr. Ade Linkovej chýbali 3 zápasy či Miroslavovi Klimovskému do- konca 4 zápasy. Samozrejme, že v závere turnaja sa prejavovalo i to, či majú ešte hráči akú takú šancu na dobrý výsledok a u poniektorých úradovala už i miera alkoholu v krvi.....

           Pred turnajom som počul reči, že 150czk štartovné je priveľa. Borci uvedomte si, že pri odo- hraní minimálne 10 zápasov v turnaji a tréningu pred ním a po ňom bez vhadzovania kreditov, máte vlastne ceny zadarmo, keďže by ste počas turnaja nahádzali do automatov minimálne 200 czk....

           Keďže sa Vám nepáči ani skupinová fáza s postupom najlepších 2 zo skupiny do boja o po- háre, ako tomu bolo na 8. ročník , 10. ročník či posledný 11. ročník , ktorá je podľa môjho názoru najprijateľnejšia, tak mám pre Vás pripravenú zmenu......

           Chyby teda treba napraviť a tak budúci rok, ak príde viac ako 8 ľudí, dáme pavúka FIRST TO 4, čo znamená na 4 víťazné legy a vrátime sa ku klasike, keď bude štartovné 50czk a kredity si bu- dete hradiť samy.....

          Nasadzovanie hráčov, ako si prial Pavol Roško na 8. ročníku bude podľa už zaužívaného sys- tému a to podľa ich umiestnenia na posledných dvoch ročníkoch. Poradie hráča sa spočíta a hráč s najnižším číslom sa nasadí do turnaja ako 1/napr. Dušan Majer - 8. ročník 3.miesto, 9. ročník 3. miesto, takže 3+3=6/. Ak sa hráč niektorého z posledných dvoch ročníkov nezúčastnil, dostane za tento ročník umiestnenie 30/napr. Martin Nový - 8. ročník 2. miesto, 9. ročník nehral, takže 2+30= 32/. Pri rovnosti bodov je na vyššej priečke pri nasadzovaní, hráč lepšie umiestnený na poslednom ročníku/napr. Ján Pribula - 8. ročník 10. miesto, 9. ročník 5. miesto, takže 10+5=15, Štefan Blaško - 8. ročník 6. miesto, 9. ročník 9. miesto, takže 6+9=15, ale lepšie umiestnenie v poslednom roč- níku má Ján Pribula, takže bude vyššie nasadený ako Štefan Blaško/.

         Nakoniec gratulujem Tomášovi Valachovičovi k tretiemu titulu NAJLEPŠIEHO SLOVÁKA PLZEN- SKÉHO REGIÓNU. Ďakujem všetkým chlapcom i dievčatám za účasť a verím, že budúci rok sa opäť stretneme v takom hojnom počte pri 12. ročníku.......

 

Štepo