12. ročník v novom prostredí Bendovky

 

HRACÍ PLÁN 12. ROČNÍKA O NAJLEPŠIEHO SLOVÁKA PLZENSKÉHO REGIÓNU - OBOJSTRANNÝ PAVÚK DVOJITÉ K.O. --- B PAVÚK 2 VÍŤAZNÉ LEGY --- A PAVÚK 4 VÍŤAZNÉ LEGY

 

3. 4. 5.- 6. 7. - 8. 9.- 12. 13.-16. Pavúk Bez  prehry   Finále Víťaz
Tomáš
2
Linková
0
Brychta
0
Brychta
2
Szücs
1
- Weber Weber
4
Weber
4
Weber
4
Weber
2 1
Valachovič
-
Brychta
2
A
Szücs Majchrovi
4

Majchrovič

0

D

Szücs
2
Linková
2
F
Štefánek
1
Pešek
1
Tušaj
1
Vlčák
4
Vlčák
1
C
Linková
2
F
Tušaj
0
Štefáinek
2
B
Pešek
2
Pešek
1
Linková
4
Linková
4
Buček
0
G
Tomáš
2
Frnka
0
E
Blaško
0
Blaško
2
- Štefánek Štefánek
2
B
Frnka
0
E
Buček
3
G
Tomáš
4 4
-
Vlčák
0
C
Blaško Blaško
2
Frnka
4
Frnka
4
Tomáš
2
Tomáš
2
Tomáš
2
Tomáš Tomáš
1
Brychta
2
A
Buček
4
Brychta
4
Majchrovič
0
D
- - Buček
4
Buček

 

 

Výsledková listina 12. ročníka turnaja jednotlivcov,

O najlepšieho Slováka Plzenského regiónu,

ktorý sa konal v sobotu 25. augusta 2018 v Hospůdka v Bendovce

 

 1. Tomáš Valachovič

 2. Imrich Weber

 3. Ondrej Buček

 4. Ada Linková

 5. Václav Brychta

 6. Stanislav Frnka

 7. Martin Štefánek

 8. Štefan Blaško

 9. Radoslav Vlčák

 10. Csaba Szücs

 11. Lukáš Pešek

 12. Jozef Majchrovič

 13. Ľubomír Tušaj

 
 
 

 

Zdroj: Martin Štefánek

 

 

Výsledková listina 8. ročníka turnaja jednotlivcov

 

   O najlepšieho Slováka Plzenského regiónu,

 

ktorý sa konal v sobotu 30. augusta 2014 v Pivnice Husovka

 

 1. Tomáš Valachovič

 2. Martin Nový

 3. Dušan Majer

 4. Pavol Roško

 5. Martin Štefánek

 6. Štefan Blaško

 7. Ondrej Buček

 8. Jaroslav Linek

 9. Ivan Libjak

 10. Ján Pribula

 11. Ada Linková

 12. Jozef Majchrovič

 13. Stanislav Imre

 14. Miroslav Klimovský

 15. Matej Majerský

 16. Marián Majerský

 17. Slavomír Kováč

 

Zdroj: Martin Štefánek

 

 

Výsledková listina 10. ročníka turnaja jednotlivcov

 

   O najlepšieho Slováka Plzenského regiónu,

 

ktorý sa konal v sobotu 27. augusta 2016 v Pivnice Husovka

 

 1. Ondrej Buček

 2. Dušan Majer

 3. Imrich Weber

 4. Ján Pribula

 5. Martin Štefánek

 6. Roman Vavric

 7. Matúš Nosáľ

 8. Lucie Štefánková

 9. Lukáš Pešek

 10. Matej Majerský

 11. Marián Majerský

 12. Bohumil Prokop

 13. Ondrej Kováč

 14. Bohuslava Peroutková

 15. Štefan Blaško

 16. Ivan Monov

 17. Stanislav Imre

 18. Jaroslav Linek

 19. Ada Linková

 20. Radoslav Vlčák

 21. Ivan Libjak

 
 
 

 

Zdroj: Martin Štefánek

 

 

Výsledková listina 8. ročníka turnaja jednotlivcov

 

   O najlepšieho Slováka Plzenského regiónu,

 

ktorý sa konal v sobotu 30. augusta 2014 v Pivnice Husovka

 

 1. Tomáš Valachovič

 2. Martin Nový

 3. Dušan Majer

 4. Pavol Roško

 5. Martin Štefánek

 6. Štefan Blaško

 7. Ondrej Buček

 8. Jaroslav Linek

 9. Ivan Libjak

 10. Ján Pribula

 11. Ada Linková

 12. Jozef Majchrovič

 13. Stanislav Imre

 14. Miroslav Klimovský

 15. Matej Majerský

 16. Marián Majerský

 17. Slavomír Kováč

 

Zdroj: Martin Štefánek

 

 

 

 

Dojmy Martina Štefáneka z 12. ročníka turnaja jednotlivcov

O najlepšieho Slováka Plzenského regiónu,

prezidenta klubu Slováci Plzeň, ktorý hrá s nami od prvej sezóny 2007/2008

 

           Po roku sa opäť podarilo zorganizovať turnaj, no keďže i tento ročník sa vy- skytlo pár chybičiek krásy a takto nechcem skončiť. Preto sa tešte, dáme si budúci rok ďaľší 13.ročník, no ten bude hraný noým turnajovým spôsobom, keďže sa Vám hrať na 4 víťazné legy zase nepáčilo, tak dáme skupiny  a potom najlepších 8 postú- pi do pavúka......

           

           V prvom rade sa chcem poďakovať všetkým zúčastneným hráčom i tým divákom, ktorí vy- držali byť na turnaji až do úplného záveru. Bohužiaľ, v závere turnaja sme sa dočkali výstupu ne- menovaného hráča, ktorý ma sklamal. Toto si mal vybaviť až po skončení turnaja a nie ešte pred vyhlasovaním výsledkov..... 

           Takže pár slov k organizácii. Určite odmietam 10 hodinový maratón 136 zápasov, ako tomu bolo pri 17-tich hráčoch na 9.ročníku , keď som sa rozhodol pre variantu hrať systémom každý s každým. Bohužiaľ bola to vtedy veľká chyba. Do druhej tretiny turnaja, konkrétne do 11. kola odo- hraných zápasov prebiehalo všetko v poriadku, no potom sa do organizácie turnaja začali miešať poniektorí hráči, /nebudem menovať, aby sa neurazili/, začali sa posielať zápasy mišmaš a nako- niec to dopadlo presne ako som nechcel. V závere turnaja vznikla situácia, že poniektorí hráči už mali odohrané všetky zápasy a napr. Ade Linkovej chýbali 3 zápasy či Miroslavovi Klimovskému do- konca 4 zápasy. Samozrejme, že v závere turnaja sa prejavovalo i to, či majú ešte hráči akú takú šancu na dobrý výsledok a u poniektorých úradovala už i miera alkoholu v krvi.....

           Pred minuloročným turnajom som počul reči, že 150czk štartovné je priveľa. Borci uvedomte si, že pri odohraní minimálne 10 zápasov v turnaji a tréningu pred ním a po ňom bez vhadzovania kreditov, máte vlastne ceny zadarmo, keďže by ste počas turnaja nahádzali do automatov minimál- ne 200 czk. A práve tieto moje slová sa potvrdili na skončenom 12.ročníku, keď ste volali po zmene a ja som dal systém turnaja FIRST TO 4, čo znamená na 4 víťazné legy a vrátili sme sa ku klasike, keď bolo štartovné 50czk a kredity ste si hradili sami a zase ste boli naštvaní, že sa hrá na 4 víťaz- né legy a vy platíte veľa za hry. Neskutočné už s Vami...

           Keďže sa Vám nepáči ani skupinová fáza s postupom najlepších 2 zo skupiny do boja o po- háre, ako tomu bolo na 8. ročník , 10. ročník či predposledný 11. ročník , ktorá je podľa môjho ná- zoru najprijateľnejšia, tak mám pre Vás pripravenú opäť zmenu......

           A tak budúci rok, ak príde viac ako 8 ľudí, dáme skupinovú fázu a najlepších 8 postúpi zo skupiny do pavúka a vrátime sa opäť ku klasike, keď bude štartovné 50czk a kredity si budete hra- diť samy.....

          Nasadzovanie hráčov, ako si prial Pavol Roško na 8. ročníku bude podľa už zaužívaného sys- tému a to podľa ich umiestnenia na posledných dvoch ročníkoch. Poradie hráča sa spočíta a hráč s najnižším číslom sa nasadí do turnaja ako 1/napr. Dušan Majer - 8. ročník 3.miesto, 9. ročník 3. miesto, takže 3+3=6/. Ak sa hráč niektorého z posledných dvoch ročníkov nezúčastnil, dostane za tento ročník umiestnenie 30/napr. Martin Nový - 8. ročník 2. miesto, 9. ročník nehral, takže 2+30= 32/. Pri rovnosti bodov je na vyššej priečke pri nasadzovaní, hráč lepšie umiestnený na poslednom ročníku/napr. Ján Pribula - 8. ročník 10. miesto, 9. ročník 5. miesto, takže 10+5=15, Štefan Blaško - 8. ročník 6. miesto, 9. ročník 9. miesto, takže 6+9=15, ale lepšie umiestnenie v poslednom roč- níku má Ján Pribula, takže bude vyššie nasadený ako Štefan Blaško/.

         Nakoniec gratulujem Tomášovi Valachovičovi k štvrtému titulu NAJLEPŠIEHO SLOVÁKA PLZEN- SKÉHO REGIÓNU, čím dotiahol v počte víťazstiev práve moju maličkosť. Ďakujem všetkým chlapcom i dievčatám za účasť a verím, že budúci rok sa opäť stretneme v takom hojnom počte pri ďalšom už 13. ročníku.......

 

Štepo