PREZIDENT KLUBU ŤA POZÝVA

NA

 

Schôdzu klubu č.13

 

ŠK SLOVÁCI PLZEŇ

 

TERMÍN : SOBOTA 3. JÚLA 2021

ZAČIATOK : 15.00 HOD

MIESTO : U SVATÉHO ROCHA ,

U SVATÉHO ROCHA 84/1 , PLZEŇ

 

PROGRAM SCHôDZE:

 

1.              Úvodné slovo predsedu klubu

2.              Súpis listiny prítomných

3.              Rozhodnutie o zrušení spolku ku dňu schôdze

4.              Rozhodnutie o vymenovaní likvidátora

5.              Stanovenie spôsobu majetkového a finančného vysporiadania spolku pri likvidácii

6.              Slávnostné rozpustenie spolku

 

Po schôdzi pripravený turnaj 501 D.O. a bohatý raut

 

POPROSÍME O DODRŽANIE VŠETKÝCH AKTUÁLNYCH NARIADENÍ A OPATRENÍ VLÁDY ČR

V DEŇ SCHôDZE!!!