Listina přítomných na schůzi č.4 spolku Šipkový Klub Slováci Plzeň

Poradové číslo Jméno a příjmení
1. Ada Linková
2. Jiří Kučera
3. Jaroslav Linek
4. Bohumil Prokop
5. Štefan Blaško
6. Karel Beránek
7. Václav Brychta
8. Pavol Roško
9. Milan Ilavský
10. Stanislav Imre
11. Martin Štefánek
12. Jozef Majchrovič
13. Imrich Weber

 

 

 

Zápis ze 4. řádné schůze spolku

I.

Dne 20.10.2018 se uskutečnila čtvrtá řádná schůze spolku Šipkový Klub Slováci Plzeň (dále jen "spolek") za účasti osob uvedených na připojené listině přítomných, svolaná dne 15.9.2018.

II.

Na programu jednání řádné schůze byly tyto body:

a) úvodní slovo předsedy klubu,

b) soupis listiny přítomných,

c) doplnění hráče do tímu na sezónu 2018/2019,

d) design nových dresů,

i) harmonogram akcí do příští řádné schůze konané dne 10.11.2018.

III.

a) V úvodu čtvrté řádné schůze seznámil předseda klubu přítomné o splnění požadavků z třetí schůze a to o sponzorství od JTEKT Automotive Czech Plzen s.r.o.

b) Přítomní poté přijali nové členy Jaroslava Linka a Jiřího Kučeru, kteří vyjádřili svůj souhlas s hlav ními cíli sdružení, uvedenými v článku 3. Stanov spolku a projevili vůli stát se členy spolku. Jako doklad o této skutečnosti byla vyhotovena listina všech přítomných, která tvoří součást tohoto zá pisu.

c) Přítomní se usnesli, že schvalují doplnění hráče do tímu v následné podobě:

    Slováci Plzeň „C“: Kučera - hostování z klubu ŠK VŠ Asfaltéři Plzeň.

d) Přítomní byli obeznámeni o výhře od A3 Design studio. Domluvili se na těchto základních poža davcích: 

  - zadní strana: logo klubu, přezdívka, sponzoři, naše webové stránky slovaciplzen.cz

  - přední strana: logo města nebo klubu, přezdívka

  - rukávy: slovenský znak, česká státní vlajka /na volbě jednotlivců/ 

i) Přítomní se usnesli na termínu další schůze dne 10.11.2018.