Listina přítomných na schůzi č.11 spolku Šipkový Klub Slováci Plzeň

Poradové číslo Jméno a příjmení
1. Miroslav Jedenástik
2. Václav Rybka
3. Josef Blahovec
4. Ondrej Buček
5. Lucie Štefánková
6. Václav Brychta
7. Ľubomír Tušaj
8. Karel Kalčík
9. Martin Štefánek
10. Jaroslav Linek
11. Štefan Blaško
12. Andrea Homolová
13. Lucie Dolanská
14. Ada Linková
15. Tomáš Žatkuliak
16, Pavol Roško
17. Lukáš Vajchart
18. Stanislav Vlčák
19. Miroslav Fuja
20. Václav Forst

 

 

 

 

 

Zápis z 11. řádné schůze spolku

I.

Dne 18.7.2020 se uskutečnila jedenáctá řádná schůze spolku Šipkový Klub Slováci Plzeň (dále jen "spolek") za účasti osob uvedených na připojené listině přítomných, svolaná dne 7.12.2019.

II.

Na programu jednání řádné schůze byly tyto body:

a) úvodní slovo předsedy klubu,

b) soupis listiny přítomných,

c) obeznámení o hospodáření spolku,

d) volba nového hracího místa,

e) vybíraní peněz na startovné a rozdělení hráčů do tímů na sezónu 2020/2021,

f) soustředění v kempu Nový Rybník,

e) volba nových členů Výkonného výboru klubu,

f) harmonogram akcí do příští řádné schůze konané dne 29.5.2021.

III.

a) V úvodu jedenácté řádné schůze předseda klubu přítomné informoval o rozdílech medzi placením členského do klubu a placením startovného do šipkových soutěží. Poté se na toto téma rozběhla ob sáhlá diskuze. Přítomé pak informoval o vizích do budoucna s nakládáním klubových peněz, jako bu de uspořádávání turnajů UŠO každý pátek od září na našem novém hracím místě, konání klubových turnajů během volných víkendů po rozlosování ligy. První oficiální turnaj UŠO je naplánován na pá tek 4.9.2020 a první klubový turnaj, spojen s vyhodnocením nejlepších hráčů jednotlivých tímů, bu de v sobotu 5.9.2020. Dále poděkoval všem zúčastněným za dohrání ligových soutěží po koronaviro vé krizi. Na závěr všem přítomným popřál vše nejlepší do nové ligové sezóny. 

b) Přítomní poté přijali čtyri nové členy Štefana Rusnáka, Václava Forsta, Miroslava Fuju a Stanislava Vlčáka, kteří vyjádřili svůj souhlas s hlavními cíli sdružení, uvedenými v článku 3. Stanov spolku a projevili vůli stát se členy spolku. Jako doklad o té to skutečnosti byla vyhotovena listina všech pří tomných, která tvoří součást tohoto zápisu.

c) Přítomní byli oboznámeni o hospodaření spolku:

Příjmy:

- 2050,- CZK - turnaje UŠO /3x/

- 13750,- CZK - členské 2020 a startovné sezóna 2020/2021

Výdaje:

- 205,-CZK - turnaje UŠO - povinné platby poslané na účet UŠO

- 21,90 CZK - obálky na hlasování o hracím místě

- 60,-CZK - poplatky na pojištění karty

- 74,90 CZK - papíry na tisk 500ks.

d) Přítomní byli oboznámeni o hledání nového hracího místa. Z 10 kandidátů vybral VV klubu 2 fina listi. A to č.1 Restart 22 a č.2. U Sv. Rocha. Předseda představil obě nabídky a pak byl každý člen vy zván k hlasování, o kterém byla vyhotovena listina. Jako vítěz z hlasování vzešel Bar Klub U Svatého Rocha s počtem hlasů 21, Restart 22 získal 1 hlas.

e) Předseda klubu poté vybral členské za rok 2020 a  peníze na novou sezónu 2020/2021, které byly následně vloženy na náš účet a pak poslány na účet Unie šipkových organizací, dále jen UŠO. Přítomní se usnesli, že schvalují rozdělení hráčů do pěti tímů v následné podobě:

Slováci Plzeň "A": Rybka - kapitán, Blahovec, Blaško, Jedenástik, Vlčák R.

Slováci Plzeň "B": Dolanská - kapitán, Brychta, Vajchart, Vochot, Rusnák, Forst

Slováci Plzeň "C": Kalčík - kapitán, Balog, Tušaj, Fuja, Vlčák S.

Slováci Plzeň "D": Štefánek - kapitán, Štefánková, Majchrovič, Kováč, Roško, Homolová, Žatkuliak

Ďáblice Plzeň : Dolanská - kapitán, Homolová, Štefánková, Vrbová.

f) Přítomní schválili soustředění v kempu Nový Rybník v termínu 3.-9.8.2020.

g) Předseda klubu informoval přítomné o neplnění svých povinností některými členy VV. Navrhl od volání Nicoly Marešové z pozice pokladníka klubu a Adi Linkové z pozice 2. podpředsedy klubu. Na jejich místa přítomní schválili jako pokladníka klubu Andreu Homolovú a jako 2. podpředsedu Štefa na Blaška. Dále bylo ukončené členství v klubu Csaba Szücs, Renáta Tünde Nagy, Karel Beránek, Bo humil Prokop pro neúčast na třech po sebe jdoucích členských schůzích a Nicola Marešová přestu pem do jiného spolku.

h) Přítomní se usnesli na akceptaci pozvánky na finále ligové soutěže žen 2019/2020 Plzeňsko a Chodsko pro Ďáblice Plzeň v Kvíčovická hospůdka v Kvíčovice dne 1.8.2020. Přítomní pověřili VV klubu zorganizováním všech klubových turnajů, včetne 6. ročníku ČOBOLÁKA, v den termínu další schůze 29.05.2021.