Listina přítomných na schůzi č.7 spolku Šipkový Klub Slováci Plzeň

Poradové číslo Jméno a příjmení
1. Ľubomír Tušaj
2. Václav Rybka
3. Stanislav Vlčák
4. Milan Ilavský
5. Jaroslav Linek
6. Lucie Štefánková
7. Václav Brychta
8. Pavol Roško
9. Lukáš Pešek
10. Štefan Blaško
11. Martin Štefánek
12. Stanislav Frnka
13. Roland Brand
14. Radoslav Vlčák
15. Renáta Tünde Nagy
16. Csaba Szücs
17. Lucie Dolanská
18. Ada Linková
19. Bohumil Prokop
20. Jiří Kučera

 

 

 

 

Zápis ze 7. řádné schůze spolku

I.

Dne 21.4.2019 se uskutečnila sedmá řádná schůze spolku Šipkový Klub Slováci Plzeň (dále jen "spolek") za účasti osob uvedených na připojené listině přítomných, svolaná dne 19.1.2019.

II.

Na programu jednání řádné schůze byly tyto body:

a) úvodní slovo předsedy klubu,

b) soupis listiny přítomných,

c) doplnění hráčů do tímů na sezónu 2018/2019,

d) obeznámení o hospodáření spolku,

e) soustředění v kempu Nový Rybník,

f) harmonogram akcí do příští řádné schůze konané dne 25.5.2019.

III.

a) V úvodu sedmé řádné schůze popřál předseda všem přítomným hezké Velikonoční svátky. Poté přítomé informoval o důležitých věcech jako je udělení souhlasu GDPR na stránkach UŠO, termínu vyhodnocení sezóny jak pro náš klub, tak i ze strany Plzeňského kraje. Dále k nové sezóně upozor nil na plnění článku I.23 ze Sportovní pravidla UŠO pro soutěže družstev. Pak promluvil do duší tí mu Ďáblice Plzeň a některých nových hráčů v našem klubu. Informoval všechny přítomné o důvo dech odvolání vedoucího družstva Slováci Plzeň A Ondreja Bučka. Dále přijmul výtku od kapitána Slováci Plzeň B Stanislava Frnku ohledně jednání s jednotlivými hráči k změnám v tímech. Nakonec poděkoval všem tímům za vrácení peněz do klubové pokladny za všechna pohoštění

b) Přítomní poté přijali nového člena Rolanda Branda, který vyjádřil svůj souhlas s hlavními cíli sdru žení, uvedenými v článku 3. Stanov spolku a projevil vůli stát se členem spolku. Jako doklad o této skutečnosti byla vyhotovena listina všech přítomných, která tvoří součást tohoto zápisu.

c) Přítomní se usnesli, že schvalují doplnění hráče do tímu v následné podobě:

     Slováci Plzeň "D": Brand.

d) Přítomní byli oboznámeni o hospodaření spolku:

Příjmy:

- přijetí vratky za pohoštění v celkové sumě 1624,-CZK od Slováci Plzeň A 

- přijetí členských příspěvků za rok 2019 od Štefánková, Štefánek v celkové sumě 200,-CZK

Výdaje:

- 2322,80CZK - proplacení benzínu, barvy do tiskárny, pokladniční doklady, korektory a poháry na Velikonoční turnaj

e) Přítomní byli informování o sostředění v kempu Nový Rybník v termínu 1.-7.7.2019. Zároveň po věřili Radoslava Vlčáka, místo Ondreja Bučka, rezervací v stanoveném termínu.

h) Přítomní se usnesli na termínu další schůze dne 25.5.2019.