Listina přítomných na schůzi č.8 spolku Šipkový Klub Slováci Plzeň

Poradové číslo Jméno a příjmení
1. Ľubomír Tušaj
2. Václav Rybka
3. Ondrej Buček
4. Milan Ilavský
5. Jaroslav Linek
6. Lucie Štefánková
7. Václav Brychta
8. Stanislav Imre
9. Karel Kalčík
10. Štefan Blaško
11. Martin Štefánek
12. Stanislav Frnka
13. Roland Brand
14. Robert Balog
15. Lucie Dolanská
16. Ada Linková

 

 

 

 

Zápis z 8. řádné schůze spolku

I.

Dne 25.5.2019 se uskutečnila osmá řádná schůze spolku Šipkový Klub Slováci Plzeň (dále jen "spolek") za účasti osob uvedených na připojené listině přítomných, svolaná dne 21.4.2019.

II.

Na programu jednání řádné schůze byly tyto body:

a) úvodní slovo předsedy klubu,

b) soupis listiny přítomných,

c) přihlášení tímů na sezónu 2019/2020,

d) hrací místo,

e) obeznámení o hospodáření spolku,

f) harmonogram akcí do příští řádné schůze konané dne 29.6.2019.

III.

a) V úvodu osmé řádné schůze zopakoval předseda všem přítomným opět svoje výtky ze sedmé schůze. Všechny přítomé informoval o důležitých věcech jako je udělení souhlasu GDPR na strán kach UŠO, termínu vyhodnocení sezóny jak pro náš klub stanoveného na 29.6.2019, tak i ze strany Plzeňského kraje stanoveného na 15.6.2019 v klubu OKO v Plzni. Dále k nové sezóně upozornil na plnění článku I.23 ze Sportovní pravidla UŠO pro soutěže družstev. 

b) Přítomní poté přijali nové členy Roberta Baloga a Karla Kalčíka, kteří vyjádřili svůj souhlas s hlav ními cíli sdružení, uvedenými v článku 3. Stanov spolku a projevili vůli stát se členmi spolku. Jako doklad o této skutečnosti byla vyhotovena listina všech přítomných, která tvoří součást tohoto zápi su.

c) Přítomní se usnesli, že schvalují přihlášení tří tímů do ligové soutěže UŠO v sezóně 2019/2020.

d) Přítomní odhlasovali setrvání v hracím místě Hospůdka V Bendovce na další ligovou sezónu 2019/2020 za určitých podmínek.

e) Přítomní byli oboznámeni o hospodaření spolku:

Příjmy:

- přijetí startovného na sezónu 2019/2020 v celkové sumě 3000,-CZK od Slováci Plzeň A, Slováci Plzeň B, Slováci Plzeň C, které byly vloženy na náš účet a pak poslány na účet Unie šipkových orga nizací 

- přijetí členských příspěvků za rok 2019 od Linková, Linek, Frnka, Ilavský, Imre v celkové sumě 500,-CZK

Výdaje:

- 300,-CZK - proplacení benzínu do Strašic - Slováci A

- 300,-CZK - proplacení benzínu do Vrhaveče - Slováci B

- 90,-CZK - fólie

Přítomní poté jednohlasně schválili návrh předsedy klubu, aby Renáta Tünde Nagy a Csaba Szücs, kteří dluží peníze do klubové pokladny za startovné na sezónu 2018/2019 v celkové sumě 700,-CZK, byla pozastavena činnost na jákekoliv oficiální akce našeho klubu či přestup, hostování, zařa zení do tímů v dalších sezónách v soutěžích UŠO, dokud nevrátí všechny dlužné peníze do klubové pokladny.

h) Přítomní se usnesli na akceptaci pozvánky na mistrovství republiky UŠO družstev kategórie D+ pro tím Slováci Plzeň C dne 23.6.2019 v Králikách U Nového Bydžova. Přítomní schválili termín další schůze na dne 29.6.2019.