Listina přítomných na schůzi č.5 spolku Šipkový Klub Slováci Plzeň

Poradové číslo Jméno a příjmení
1. Ľubomír Tušaj
2. Jiří Kučera
3. Ondrej Buček
4. Bohumil Prokop
5. Štefan Blaško
6. Karel Beránek
7. Václav Brychta
8. Pavol Roško
9. Lukáš Pešek
10. Stanislav Imre
11. Martin Štefánek
12. Stanislav Frnka
13. Imrich Weber
14. Radoslav Vlčák
15. Renáta Tünde Nagy
16. Csaba Szücs

 

 

 

Zápis z 5. řádné schůze spolku

I.

Dne 10.11.2018 se uskutečnila pátá řádná schůze spolku Šipkový Klub Slováci Plzeň (dále jen "spolek") za účasti osob uvedených na připojené listině přítomných, svolaná dne 20.10.2018.

II.

Na programu jednání řádné schůze byly tyto body:

a) úvodní slovo předsedy klubu,

b) soupis listiny přítomných,

c) doplnění hráče do tímu na sezónu 2018/2019,

d) obeznámení o hospodáření spolku,

e) design a výroba nových dresů,

f) harmonogram akcí do příští řádné schůze konané dne 19.1.2019.

III.

a) V úvodu páté řádné schůze domluvil přítomným k dodržovaní přijetých bodů z předchozích schůzí. A to z 2.schůze bod h/ ohledně petice, z 3.schůze bod c/ ohledně zápasových poplatků a z 3.schůze bod i/ ohledně tréninků. Dále seznámil předseda klubu přítomné o nesplnění požadavků od A3 design studio ze čtvrté schůze

b) Přítomní poté přijali nového člena Stanislava Vlčáka, který vyjádřil svůj souhlas s hlavními cíli sdružení, uvedenými v článku 3. Stanov spolku a projevil vůli stát se členem spolku. Jako doklad o této skutečnosti byla vyhotovena listina všech přítomných, která tvoří součást tohoto zápisu.

c) Přítomní se usnesli, že schvalují doplnění hráče do tímu v následné podobě:

    Slováci Plzeň „B“: Vlčák Stanislav.

d) Přítomní byli oboznámeni o hospodaření spolku:

Příjmy:

-přijetí startovného na sezónu 2018/2019 a členského příspěvku na rok 2018 v celkové sumě 650,-CZK od Vlčák Stanislav

- mimořádný společný vklad v celkové sumě 400,-CZK od Frnka, Štefánek a Nagy

Výdaje:

- 29,-CZK - Copy General - zaslání loga BISON SPORTWEAR, s.r.o.

- 500,-CZK - výběr z bankomatu /10.11.2018/ - pohoštění během ligového zápasu

e) Přítomní byli obeznámeni o oslovení BISON SPORTWEAR, s.r.o.. Domluvili se na těchto základních požadavcích:

  - zadní strana: logo klubu, přezdívka, sponzoři, naše webové stránky slovaciplzen.cz

  - přední strana: logo města nebo klubu, přezdívka

  - rukávy: slovenský znak, česká státní vlajka /na volbě jednotlivců/ 

f) Přítomní se usnesli na termínu další schůze dne 19.1.2019.