Listina přítomných na schůzi č.3 spolku Šipkový Klub Slováci Plzeň

Poradové číslo Jméno a příjmení
1. Ada Linková
2. Ondrej Buček
3. Radoslav Vlčák
4. Bohumil Prokop
5. Štefan Blaško
6. Karel Beránek
7. Václav Brychta
8. Pavol Roško
9. Ján Pribula
10. Csaba Szücs
11. Renáta Tünde Nagy
12. Milan Ilavský
13. Stanislav Imre
14. Martin Štefánek
15. Lucie Štefánková

 

     

 

 

Zápis z 3. řádné schůze spolku

I.

Dne 15.9.2018 se uskutečnila třetí řádná schůze spolku Šipkový Klub Slováci Plzeň (dále jen "spo- lek") za účasti osob uvedených na připojené listině přítomných, svolaná dne 16.6.2018.

II.

Na programu jednání řádné schůze byly tyto body:

a) úvodní slovo předsedy klubu,

b) soupis listiny přítomných,

c) výše a četnost členských poplatků,

d) doplnění hráčů do tímů na sezónu 2018/2019,

e) obeznámení o hospodaření spolku,

f) výroba razítka,

gsponzorství od JTEKT Automotive Czech Plzen s.r.o.,

h) 4. ročník ČOBOLÁK,

i) harmonogram akcí do příští řádné schůze konané dne 20.10.2018.

III.

a) V úvodu třetí řádné schůze seznámil předseda klubu přítomné o splnění požadavků z druhé schů ze a to uzavřením smlouvy s webem sk.jooble.org a cz.jooble.org. Dále seznámil přítomné, že se ne splnila úloha k výrobě razítka. Poděkoval tímu Slováci Plzeň "A" za vzornou reprezentaci klubu na mistrovství republiky UŠO družstev kategorie D+ dne 24.6.2018 v Králikách U Nového Bydžova. Dá- le poděkoval všem zúčastněným za soustředění v Kempu Nový Rybník v termínu 5.-8.7.2018. Podě- koval všem za účast na 12. ročníku turnaje "O NAJLEPŠIEHO SLOVÁKA PLZENSKÉHO REGIÓNU" kona- ného dne 25.8.2018

b) Přítomní poté přijali jednoho nového člena Karla Beránka, který vyjádřil svůj souhlas s hlavními cí li sdružení, uvedenými v článku 3. Stanov spolku a projevil vůli stát se členem spolku. Jako doklad o této skutečnosti byla vyhotovena listina všech přítomných, která tvoří součást tohoto zápisu.

c) Přítomní se usnesli, že schvalují návrh Pavla Roška, aby se před každým ligovým zápasem vybralo 50,-CZK od každéh aktivního hráče sezóny 2018/2019 a jednou měsíčně se vložili tyto prostředky na náš účet ve FIO Bance. Dále ponechali členský příspěvek 100,-CZK na rok pro ostatní členy klu- bu.

d) Přítomní se usnesli, že schvalují doplnění hráčů do tímů v následné podobě:

Slováci Plzeň „B“: Beránek

Ďáblice Plzeň: Nagy, Jeslínková–hráčka klubu DC McPupin's Plzeň, Husárová-hráčka klubu DC Hrášci Klatovy

Karel Beránek podepsal potřebné dokumenty a to Informace o zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů pro UŠO.

e) Přítomní byli obeznámeni o hospodařením spolku:

Příjmy: 

- přijetí členských příspěvků na rok 2018 od Beránka v celkové hodnotě 100,-CZK.

Výdaje:

- 2999,- CZK - platba za web slovaciplzen.cz na rok

f) Přítomní pověřili pokladníka klubu Radoslava Vlčáka zadáním zákazky k výrobě razítka.

g) Přítomní se usnesli, aby pokladník klubu Radoslav Vlčák učinil všechny kroky k dohodě sponzor- ství s JTEKT Automotive Czech Plzen s.r.o..

h) Přítomní se usnesli na termínu 4. ročníka ČOBOLÁKa a to sobotě 19.1.2019. Usnesli se na konání dvou akcí na tomto ročníku a to turnajů v bowlingu a šipkách. 

i) Přítomní se usnesli na společných trénincích každou středu v Klub OKO a termínu další schůze dne 20.10.2018.