Listina přítomných členské schůzi č.2 spolku Šipkový Klub Slováci Plzeň

Poradové číslo Jméno a příjmení
1. Ada Linková
2. Ondrej Buček
3. Radoslav Vlčák
4. Jozef Majchrovič
5. Štefan Blaško
6. Stanislav Frnka
7. Václav Brychta
8. Lukáš Pešek
9. Pavol Roško
10. Ľubomír Tušaj
11. Imrich Weber
12. Martin Štefánek
13. Lucie Štefánková

 

     

 

 

Zápis z 2. řádné schůze spolku

I.

Dne 16.6.2018 se uskutečnila druhá řádná schůze spolku Šipkový Klub Slováci Plzeň (dále jen "spolek") za účasti osob uvedených na připojené listině přítomných, svolaná dne 13.4.2018.

II.

Na programu jednání řádné schůze byly tyto body:

a) úvodní slovo předsedy klubu,

b) soupis listiny přítomných,

c) vybíraní peněz na startovné a podepisování všech dokumentů,

d) rozdělení hráčů do tímů na sezónu 2018/2019,

e) obeznámení o hospodaření spolku,

f) výroba razítka,

g) zájem o sponzorství,

h) vytvoření petice,

i) vyhodnocení výsledků v sezóně 2017/2018,

j) harmonogram akcí do příští řádné schůze konané dne 15.9.2018.

III.

a) V úvodu druhé řádné schůze seznámil předseda klubu přítomné o splnění požadavků z první schůze a to zápisem spolku do spolkového rejstříku pod názvem Šipkový klub Slováci Plzeň s při- delením IČO 07123191. Dále seznámil přítomné se založením transparentního účtu pod číslem 2301451269 ve FIO Bance.

b) Přítomní poté přijali 2 nové členy Ľubomíra Tušaje a Imricha Webera, kteří vyjádřili svůj souhlas s hlavními cíli sdružení, uvedenými v článku 3. Stanov spolku a projevili vůli stát se členy spolku. Jako doklad o této skutečnosti byla vyhotovena listina všech přítomných, která tvoří součást tohoto zápi- su.

c) Pokladník klubu Radoslav Vlčák poté vybral peníze na novou sezónu 2018/2019 od 15 lidí v cel- kové sumě 10700,- czk, které byli následně vloženy na náš účet a pak poslány na účet Unie šipko- vých organizací, dále jen UŠO. Přítomní podepsali potřebné dokumenty a to Informace o zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů.

d) Přítomní se usnesli, že schvalují rozdělení hráčů do čtyřech tímů v následné podobě:

Slováci Plzeň „A“: Buček - kapitán, Blaško, Majchrovič, Pribula, Vlčák

Slováci Plzeň „B“: Frnka - kapitán, Brychta, Linková, Pešek, Tušaj

Slováci Plzeň „C“: Roško - kapitán, Prokop, Štefánek, Štefánková, Weber

Ďáblice Plzeň: Linková – kapitán, Štefánková.

Poté kapitáni jednotlivých tímů stvrdili svými podpisy soupisky.

e) Přítomní byli obeznámeni o hospodaření spolku:

Příjmy: 

- přijetí členských příspěvků na rok 2018 od Buček, Vlčák, Majchrovič, Blaško, Pribula, Linková, Frn- ka, Brychta, Pešek, Tušaj, Roško, Szücs, Nagy, Ilavský, Imre, Štefánek, Štefánková v celkové hodnotě 1700,-CZK.

Výdaje:

- 240,- CZK - ověření podpisů na soud

- 204,- CZK - kopírování přihlášky a informace se souhlasem osobních údajů

- 342,- CZK - poháry turnaj 12.5.2018

- 1193,- CZK - poháry turnaj 16.6.2018

- 69,90 CZK - papír na tisk

f) Přítomní pověřili pokladníka klubu Radoslava Vlčáka zadáním zákazky k výrobě razítka.

g) Přítomní se usnesli, aby předseda klubu Martin Štefánek učinil všechny kroky k dohodě sponzorství s webem sk.jooble.org a cz.jooble.org.

h) Přítomní schválili vytvoření petice proti zrušení soboty jako hracího dne od sezóny 2019/ 2020. Naše hlavní důvody jsou, že v neděli nám začína pracovní týden, už teď si musíme brát v neděli do- volenou, když hrajeme u soupeře, který má jen jeden automat, nebo hraje v 17 hod večer, dále pak 5 tímů na jednom místě v naší domáci hospodě, problémy s hledáním vhodných časů pro všechny naše tímy, atd. 

i) Předseda klubu pogratuloval za vzornou reprezentaci klubu v soutěžích UŠO. Tímu Slováci Plzeň "A" za vítězství v základní části i v nadstavbě, za postup na Mistrovství republiky, tímu Slováci Plzeň "C" za 3. místo v nadstavbě. Dále odevzdal poháry nejlepším hráčům jednotlivých tímů. Získali je za Slováci Plzeň "A" Jozef Majchrovič, za Slováci Plzeň "B" Václav Brychta, za Slováci Plzeň "C" Pavol Roško. 

j.). Přítomní se usnesli na akceptaci pozvánky na mistrovství republiky UŠO družstev kategórie D+ dne 24.6.2018 v Králikách U Nového Bydžova. Přítomní schválili soustředění v kempu Nový Rybník v termínu 5.-7.7.2018. Pověřili předsedu klubu zorganizovaním 12. ročníku turnaje "O NAJLEPŠIEHO SLOVÁKA PLZEŇSKÉHO REGIÓNU" dne 25.8.2018.