Listina přítomných na schůzi č.9 spolku Šipkový Klub Slováci Plzeň

Poradové číslo Jméno a příjmení
1. Jiří Kučera
2. Václav Rybka
3. Milan Ilavský
4. Jaroslav Linek
5. Lucie Štefánková
6. Václav Brychta
7. Stanislav Imre
8. Karel Kalčík
9. Martin Štefánek
10. Jozef Majchrovič
11. Roland Brand
12. Robert Balog
13. Lucie Dolanská
14. Ada Linková

 

 

 

 

 

Zápis z 9. řádné schůze spolku

I.

Dne 29.6.2019 se uskutečnila devátá řádná schůze spolku Šipkový Klub Slováci Plzeň (dále jen "spolek") za účasti osob uvedených na připojené listině přítomných, svolaná dne 25.5.2019.

II.

Na programu jednání řádné schůze byly tyto body:

a) úvodní slovo předsedy klubu,

b) soupis listiny přítomných,

c) vybíraní peněz na startovné a rozdělení hráčů do tímů na sezónu 2019/2020,

d) obeznámení o hospodáření spolku,

e) doobjednání dresů,

f) soustředení v kempu La Rocca,

e) vyhodnocení výsledků v sezóně 2018/2019,

f) harmonogram akcí do příští řádné schůze konané dne 7.12.2019.

III.

a) V úvodu deváté řádné schůze pogratuloval předseda klubu za vzornou reprezentaci tímu Slováci Plzeň "C" na republice. Poté přítomé opět informoval o důležitých věcech jako je udělení souhlasu GDPR na stránkach UŠO, upozornil na plnění článku I.23 ze Sportovní pravidla UŠO pro soutěže druž stev. 

b) Přítomní poté přijali nové členy Lenku Jeslínkovou, Milana Gábora, Miroslava Jedenástika, Nicolu Marešovou, Bohumíra Vochota a Tomáša Žatkuliaka, kteří vyjádřili svůj souhlas s hlavními cíli sdru žení, uvedenými v článku 3. Stanov spolku a projevili vůli stát se členy spolku. Jako doklad o té to skutečnosti byla vyhotovena listina všech přítomných, která tvoří součást tohoto zápisu.

c) Předseda klubu Martin Štefánek poté vybral peníze na novou sezónu 2019/2020 od 21lidí v celko vé sumě 11100,-CZK, které byly následně vlo ženy na náš účet a pak poslány na účet Unie šipko vých organizací, dále jen UŠO. Přítomní se usnesli, že schvalují rozdělení hráčů do čtyr tímů v nás ledné podobě:

Slováci Plzeň "A": Rybka - kapitán, Buček, Blaško, Majchrovič, Jedenástik, Štefánek

Slováci Plzeň "B": Dolanská - kapitán, Brychta, Linková, Tušaj, Vlčák S., Kučera, Gábor

Slováci Plzeň "C": Štefánková - kapitán, Ilavský, Brand, Balog, Kalčík, Vochot, Marešová, Žatkuliak, Jeslínková

Ďáblice Plzeň - Marešová - kapitán, Linková, Dolanská, Štefánková, Jeslínková.

d) Přítomní byli oboznámeni o hospodaření spolku:

Příjmy:

- startovné sezóna 2019/2020 od 21 hráčů v celkové sumě 11100,-CZK

Výdaje:

- 1017,-CZK - proplacení benzínu za MČR Králiky U Nového Bydžova - Slováci C

- 3075,-CZK - proplacení ubytování za MČR - Slováci C

- 1167,-CZK - poháry Vyhodnotenie sezóny

e) Přítomní pověřili předsedu klubu Martina Štefánka novou objednávkou 22 dresů od BISON SPORT WEAR, s.r.o..

f) Přítomní schválili soustředění v kempu La Rocca v termínu 1.-7.7.2019.

g) Předseda klubu pogratuloval tímům za vzornou reprezentaci klubu v soutěžích UŠO. Tímu Slováci Plzeň "C" za vítězství v základní části a za postup na Mistrovství republiky, tímu Slováci Plzeň "A" za 1. místo ve skupině o udržení v C lize. Dále odevzdal poháry nejlepším hráčům jednotlivých tímů. Získali je za Slováci Plzeň "A" - Ondrej Buček, za Slováci Plzeň "B" - Karel Beránek, za Slováci Plzeň "C" - Imrich Weber, za Slováci Plzeň "D" - Roland Brand. Pohár za "Srdciar klubu" získala Renáta Tün de Nagy.

h) Přítomní pověřili předsedu klubu zorganizováním 5. ročníku ČOBOLÁKA v den termínu další schů ze na dne 7.12.2019.