Listina přítomných na schůzi č.6 spolku Šipkový Klub Slováci Plzeň

Poradové číslo Jméno a příjmení
1. Ľubomír Tušaj
2. Václav Rybka
3. Ondrej Buček
4. Milan Ilavský
5. Jaroslav Linek
6. Karel Beránek
7. Václav Brychta
8. Pavol Roško
9. Lukáš Pešek
10. Stanislav Imre
11. Martin Štefánek
12. Stanislav Frnka
13. Imrich Weber
14. Radoslav Vlčák
15. Renáta Tünde Nagy
16. Csaba Szücs
17. Lucie Dolanská
18. Ada Linková
19. Ladislav Majoroš

 

 

 

 

Zápis ze 6. řádné schůze spolku

I.

Dne 19.1.2019 se uskutečnila šestá řádná schůze spolku Šipkový Klub Slováci Plzeň (dále jen "spolek") za účasti osob uvedených na připojené listině přítomných, svolaná dne 10.11.2018.

II.

Na programu jednání řádné schůze byly tyto body:

a) úvodní slovo předsedy klubu,

b) soupis listiny přítomných,

c) doplnění hráčů do tímů na sezónu 2018/2019,

d) výše a četnost členských poplatků pro rok 2019,

e) obeznámení o hospodáření spolku,

f) převzetí nových dresů,

g) sostředění v kempu Nový Rybník,

h) harmonogram akcí do příští řádné schůze konané dne 21.4.2019.

III.

a) V úvodu šesté řádné schůze poprosil předseda přítomné k větší klubové aktivitě a zároveň pověřil prvního místopředsedu během své nemoci svým zastupováním. Požádal  všechny tímy, aby vrátili pe níze do klubové pokladny za všechna pohoštění, jelikož se nedají zdanit

b) Přítomní poté přijali tři nové členy Lucii Dolanskou, Václava Rybku a Ladislava Majoroše, kteří vyjá dřili svůj souhlas s hlavními cíli sdružení, uvedenými v článku 3. Stanov spolku a projevili vůli stát se členy spolku. Jako doklad o této skutečnosti byla vyhotovena listina všech přítomných, která tvoří součást tohoto zápisu.

c) Přítomní se usnesli, že schvalují doplnění hráčů do tímů v následné podobě:

     Slováci Plzeň "A": Rybka.

     Slováci Plzeň "B“: Dolanská

     Slováci Plzeň "D": Imre - kapitán, Ilavský, Szücs, Nagy, Pešek

     Ďáblice Plzeň: Dolanská.

d) Přítomní ve smyslu čl. 7 Stanov spolku stanovili výši členských příspěvků na rok 2019 na 100,-CZK za člena a zároveň zrušili zpětně všemi přítomnými bod c) z třetí schůze ohledně vybíraní 50,-CZK před každým ligovým zápasem.

e) Přítomní byli oboznámeni o hospodaření spolku:

Příjmy:

- přijetí startovného na sezónu 2018/2019 v celkové sumě 1900,-CZK od Slováci Plzeň D 

- přijetí členských příspěvků za rok 2018 od Linka, Prokopa, Dolanské, Kučery, Webra v celkové sumě 500,-CZK

- přijetí sumy 200,-CZK za přestup Kučery

Výdaje:

- 11871,-CZK - dresy 21ks od BISON SPORTWEAR, s.r.o.

- 780,-CZK - benzín k soupeřům

- 1300,-CZK - poplatky UŠO za hráče Dolanská, Vlčák S., Kučera

- 1703,-CZK - bowling a poháry na ČOBOLÁKA

- 400,-CZK - vrácení mimořádneho společného vkladu z páté schůze Frnka, Štefánek, Nagy

f) Přítomní svým podpisem potvrdili obdržení dresů od BISON SPORTWEAR, s.r.o..  

g) Přítomní schválili sostředění v kempu Nový Rybník v termínu 1.-7.7.2019 dle možností jednotli vých členů. Zároveň pověřili Ondreja Bučka rezervací v stanoveném termínu.

h) Přítomní se usnesli na termínu další schůze dne 21.4.2019.